User Tools

Site Tools


rad_maloljetnoga_redovnog_ucenika

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Rad maloljetnoga redovnog učenika

rad_maloljetnog_ucenika.jpg

Pravilnikom o obavljanju djelatnosti u vezi sa zapošljavanjem (NN 19/11) propisano je da maloljetnici, odnosno redovni učenici srednjih škola, mogu povremeno raditi bez zasnivanja radnog odnosa, samo uz posredovanje srednjoškolskih ustanova koje za to imaju propisanu dozvolu. Propisana su i ograničenja u poslovima posredovanja za povremeni rad redovnih učenika, koja se radi zaštite maloljetnika obavljaju samo za vrijeme zimskog, proljetnog i ljetnog odmora. Nadalje, srednjoškolska ustanova ne može posredovati za povremeni rad redovnih učenika za poslodavca kod kojega je u tijeku štrajk.

Za povremeni rad maloljetnoga redovnog učenika srednjoškolska ustanova mora imati pisanu suglasnost njegova zakonskog zastupnika, a za učenika mlađeg od petnaest godina i pisanu suglasnost inspektora rada. O povremenom radu redovnog učenika sklapa se pisani ugovor “Ugovor o povremenom radu redovnog učenika”, koji učenik sklapa uz supotpis zakonskog zastupnika i naručitelja posla, a uz posredovanje srednjoškolske ustanove.

Primjerak ugovora srednjoškolska ustanova je dužna dostaviti nadležnom inspektoru rada u roku od tri dana od sklapanja ugovora. Radi zaštite zdravlja, razvoja i ćudorednosti pravilnikom je propisano da puno radno vrijeme maloljetnog redovnog učenika ne smije biti duže od sedam sati dnevno i trideset i pet sati tjedno, a samo iznimno, ako je navršio petnaest godina života, može biti osam sati dnevno i četrdeset sati tjedno. Nadalje, maloljetni redovan učenik koji dnevno radi više od četiri sata i trideset minuta ima pravo na stanku od najmanje trideset minuta.

Između dva uzastopna radna dana ima pravo na dnevni odmor od najmanje četrnaest sati neprekidno i pravo na tjedni odmor u trajanju najmanje četrdeset i osam sati neprekidno. Zabranjen je noćni rad maloljetnoga redovnog učenika, i to u vremenu od dvadeset sati uvečer i šest sati prije podne, a ako je riječ o industriji, između devetnaest sati uvečer i sedam sati ujutro idućeg dana. Propisano je i da će inspektor rada zabraniti rad maloljetnika ako u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da maloljetni redovni učenik radi protivno pravilniku.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pravni-savjeti-214881.aspx

rad_maloljetnoga_redovnog_ucenika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)