User Tools

Site Tools


prosiren_je_broj_neoporezivih_primitaka_zasticenih_od_ovrhe

Proširen je broj neoporezivih primitaka zaštićenih od ovrhe

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Od 28. studenoga 2020. godine (stupanjem na snagu zadnjih novela Ovršnog zakona -OZ) po prvi put se na zaštićeni račun (ovršenog) radnika uplaćuju:

- božićnica, naknada za godišnji odmor i sl. prigodne nagrade, novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika, nagrade radnicima za navršene godine radnog staža do propisanih svota do kojih se ne smatraju oporezivim primicima.

Uz to su još ovim novelama OZ-a dodani sljedeći primitci (koji su također izuzeti od ovrhe te se uplaćuju na radnikov zaštićeni račun):

- dnevnice za službena putovanja u tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službene putovanja per diem koje se radnicima isplaćuju iz proračuna EU radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u vezi s djelatnosti poslodavca (do propisanih svota do kojih se ne smatraju oporezivim primicima),

- pomorski dodatak i pomorski dodatak na brodovima međunarodne plovidbe do propisanih svota do kojih se ne smatraju oporezivim primicima,

- nagrade učenicima i studentima,

- troškovi sufinanciranja kupnje udžbenika učenicima,

- sportske stipendije za sportaše s invaliditetom,

- dr. primitci navedeni dopunjenom odredbom čl. 172. OZ-a

O svemu detaljnije, v. u časopisu Pravo i porezi br. 12/20. i RRiF br. 1/21.

prosiren_je_broj_neoporezivih_primitaka_zasticenih_od_ovrhe.txt · Last modified: 2020/12/01 07:02 by gasparovic