User Tools

Site Tools


propisani_sadrzaj_memoranduma_i_internet_stranice_drustva

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Propisani sadržaj memoranduma i internet stranice društva

4ymalhdh.jpg

Dragi poduzetnici,

Ako smatrate da ste savladali sve moguće propise u vezi s preživljavanjem u hrvatskoj ekonomiji, molim vas da još pročitate slijedećih par redaka. Možda se iznenadite i naučite nešto novo. Ako vam je ova problematika već poznata, iskoristite ovaj članak kao podsjetnik.

Zakonom o trgovačkim društvima, u članku 21. propisano je da poslovni papir društva i internet stranica moraju sadržavati određene podatke o društvu.

Internet stranica

Internet stranica mora sadržavati slijedeće podatke:

1. Naziv (tvrtku) i adresu sjedišta društva, te oblik društva (d.o.o., d.d., jtd, kd, GUI)

2. Kratak opis djelatnosti društva,

3. Iznos temeljnog kapitala sa naznakom da je uplaćen u cijelosti ili s naznakom koji dio nije uplaćen,

4. Naziv trgovačkog suda kod kojeg je društvo upisano,

5. Podaci o novčanim računima društva – tvrtka i sjedište pravnih osoba kod kojih se vode novčani računi društva, te brojevi računa,

6. Prezimena i najmanje jedno ime članova uprave društva, a kod dioničkog društva i ime predsjednika nadzornog odbora,

7. Kod dioničkog društva treba navesti i ukupan broj izdanih dionica.

Poslovni papir (memorandum)

Kada društvo uspostavlja poslovni odnos sa strankama ili tek povremeno posluje s pojedinim poslovnim partnerom, na memorandumu društva trebaju biti istaknuti podaci kao i na internet stranici društva. Kod kontinuirane suradnje sa drugima, na memorandumu ne moraju biti istaknuti svi navedeni podaci već samo osnovne informacije: Naziv (tvrtku) i adresu sjedišta društva, te pravni oblik društva. Tada se svi propisani podaci navode samo prilikom uspostavljanja poslovnog odnosa.

Uz navedene podatke koji moraju biti sadržani u dokumentu društva, Zakon o porezu na dodanu vrijednost propisuje da R-1 račun (vjerojatno najčešći dokument u veleprodaji) mora sadržavati još neke podatke:

1. OIB društva (prodavatelja),

2. Podatke o kupcu: naziv, adresu, OIB kupca,

3. Oznaku R-1,

4. Mjesto i datum izdavanja računa, te datum isporuke

5. Broj računa,

6. Uobičajeni trgovački naziv proizvoda, robe ili usluge koja je predmet isporuke, te količina i cijena,

7. Iznos osnovice za izračun PDV-a, stopa i iznos PDV-a, te ukupni iznos računa.

Da zaključimo, prilikom uspostave poslovnog odnosa, na memorandumu (poslovnom papiru, tj. dopisu, računu, obračunu itd.) društva trebaju biti navedeni svi podaci navedeni u prvom dijelu teksta. Kod kontinuirane suradnje, navode se samo osnovni podaci. Na računu R-1, uz navedene, trebaju biti iskazani i podaci o kupcu i isporuci.

Izvor: http://ekonos.hr/clanci.php?grupa=6&clanak=172

propisani_sadrzaj_memoranduma_i_internet_stranice_drustva.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)