User Tools

Site Tools


promjena_rasporeda_radnog_vremena

PROMJENA RASPOREDA RADNOG VREMENA

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pitanje:

Kako imamo dio djelatnika koji u situaciji kiše ne mogu odraditi svoj posao (radne sate) problem nam je na koji način te sate voditi i kako ih obračunati. Zakon kaže da se djelatniku ne smije mijenjati raspored rada za tekući dan tj. ukoliko dođe na radno mjesto i počne padati kiša, poslodavac ga ne smije poslati kući i reći mu da će to doći odraditi. Jedino što može je da mu piše sate zastoja i tako obračuna njegove sate. Poslodavac ne želi tražiti rješenje u nekim nesigurnim rješenjima već želi zadovoljiti zakon, a ne oštetiti ni djelatnike ni tvrtku. Da li je to moguće i kako?

Odgovor:

Vaš problem je teško riješiti. Naime, prema članku 66. st. 15. Zakona o radu (Narodne novine 93/14) poslodavac mora obavijestiti radnika o njegovu rasporedu ili promjeni njegova rasporeda radnog vremena najmanje tjedan dana unaprijed, osim u slučaju prijeke potrebe za radom radnika.

Dakle, Vi morate dati raspored tjedan dana unaprijed, a u kraćem vremenu možete samo radnika pozvati da radi, da dođe raditi ili ostane prekovremeno i sl., a ne možete promijeniti raspored na način da radnik ne treba raditi taj dan ili idući, znači pomicati vrijeme rada za kasnije.

Stoga, ako prema rasporedu radnici trebaju raditi, a ne mogu raditi zbog kiše, to im u svakom slučaju mora ići u radno vrijeme. Takva promjena rasporeda u smislu da ne moraju raditi nije moguća u razdoblju kraćem od tjedan dana.

Naravno, ako radnici nisu faktički radili, ali im je to radno vrijeme, poslodavac im može naložiti prekovremeni rad, npr. u subotu i taj nalog može biti dan u razdoblju kraćem od tjedan dana. Jasno, tada plaćate i dan kada radnici stvarno zbog kiše nisu radili i dodatni dan prekovremeno. Međutim, ne postoji zakonsko rješenje koje bi omogućavalo drugačije.

Postoji mogućnost ugovaranja samostalnosti u određivanju radnog vremena sukladno članku 88. Zakona o radu, za radnike za koje zbog posebnosti njihovih poslova radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti ili ga radnici određuju samostalno. No, ne vjerujemo da se u vašem slučaju radi o radnicima odnosno o poslovima na koje bi se ta odredba mogla primijeniti. Naime, to bi značilo da radnici imaju samostalnost u određivanju radnog vremena tj. da im raspored radnog vremena ne određuje poslodavac.

Izvor: http://www.radno-pravo.hr/tumacenja/pitanja_i_odgovori.cfm?cat_id=1

promjena_rasporeda_radnog_vremena.txt · Last modified: 2018/09/28 00:38 by gasparovic