User Tools

Site Tools


proizvodnja_i_prodaja_vlastitih_proizvoda_-_kako_se_racunovodstveno_vodi

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Proizvodnja i prodaja vlastitih proizvoda - kako se računovodstveno vodi?

U praksi možemo koristiti i druge dokumente koji su po nazivu različiti, ali u konačnici sadržavaju istovjetne informacije te dijele istu namjenu. Pri ulasku proizvoda u trgovinu, a prije prodaje, sastavlja se kalkulacija maloprodajne cijene.

Evidencija gotovih proizvoda

Evidencije potrebne za bilježenje gotovih proizvoda koji se iz proizvodnje prenose u trgovinu na malo su slijedeće:

a) analitičko knjigovodstvo gotovih proizvoda (vrsta, količina i vrijednost)

b) glavna knjiga (financijsko knjigovodstvo)

Obveza ustroja i vođenja analitičkog knjigovodstva gotovih proizvoda kao pomoćne knjige propisana je čl.8.st.7.i 8. Zakona o računovodstvu koji kaže da, ako poduzetnik ima imovinu u materijalnom obliku, da je tada obvezan iskazivati je u količinama i novčanim iznosima.

Zalihe gotovih proizvoda u prodavaonicama vrednuju se sukladno HSF-u 10 ili MRS-u 2 – Zalihe prema trošku proizvodnje to jest cijeni koštanja ili prema neto utrživoj vrijednosti, ovisno o tome što je niže. U prodavaonici se proizvodi evidentiraju prema maloprodajnim cijenama u koju je uračunata marža prodavaonice te PDV.

U slučaju kada se radi o specifičnim proizvodima kao npr. nakit od plemenitih metala , odjeća i obuća od krzna te drugi luksuzni proizvodi, tada onda uz maržu i PDV trebamo još ukalkulirati i poseban porez. Poseban porez na luksuz obračunava se na osnovicu prije PDV-a.

Zakonski okvir

Bilanciranje zaliha gotovih proizvoda po trošku zaliha, to jest trošku proizvodnje provodi se na taj način da se u glavnoj knjizi otvori konto – Gotovi proizvodi u vlastitoj prodavaonici po maloprodajnoj cijeni, korektivni konto marže i korektivni konto PDV-a .

Ako postoji i obveza poreza na luksuz, tada naravno i taj korektivni konto. Tako provedena knjiženja, to jest potražna konta, poreza i marže u biti svode vrijednost proizvoda u prodavaonici na trošak proizvodnje.

Sukladnu čl.5.st.1.i 2. Zakona o trgovini, proizvođači koji svoje proizvode prodaju putem vlastitih prodavaonica nisu obvezni registrirati trgovinu na malo iz razloga što oni robu ne prodaju na trgovački način (kupnja radi daljnje prodaje) već prodaju svoje vlastite proizvode. Bez obzira na tu činjenicu, prema Zakonu o trgovini, takvi poduzetnici obvezni su ispuniti minimalne tehničke uvjete.

U slučaju da se u trgovini prodaje i neka druga roba, a ne samo vlastiti proizvod, tada je potrebno registrirati i trgovačku djelatnost. Prema Zakonu o trgovini i proizvođači su također obvezni u svakom trenutku osigurati podatke o stanju gotovih proizvoda u vlastito prodavaonici.

Izvor: http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/proizvodnja-i-prodaja-vlastitih-proizvoda-kako-se-racunovodstveno-vodi/

proizvodnja_i_prodaja_vlastitih_proizvoda_-_kako_se_racunovodstveno_vodi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)