User Tools

Site Tools


produzen_je_rok_trajanja_posebnih_okolnosti_kod_ovrhe

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

produzen_je_rok_trajanja_posebnih_okolnosti_kod_ovrhe [2020/07/29 06:25]
gasparovic created
produzen_je_rok_trajanja_posebnih_okolnosti_kod_ovrhe [2020/07/29 06:31] (current)
gasparovic
Line 1: Line 1:
 **Produžen je rok trajanja posebnih okolnosti kod ovrhe** **Produžen je rok trajanja posebnih okolnosti kod ovrhe**
 +
 +
 +www.actarius.hr ​
 +
 +info@actarius.hr
 +
 +
 +**Produžen je rok trajanja posebnih okolnosti do 18. listopada 2020. godine, koji se odnosi na zastoj u provedbi ovrhe nad novčanih sredstvima građana i fizičkih osoba, kao i na provedbu svih ovršnih postupaka**
 +
 +Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 47/20) i na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ​ (Nar. nov., br. 53/20) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 241. održanoj 16. srpnja 2020. godine donijela Odluku o produženju roka trajanja posebnih okolnosti propisanih člankom 25.a Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20) do zaključno s 18. listopada 2020. Isto tako, produžuje se rok trajanja posebnih okolnosti propisan člankom 8. stavkom 1. Zakona o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20) do zaključno s 18. listopada 2020. Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Narodnim novinama, a objavljena je 17.7.2020. godine u Narodnim novinama broj 83/20.
 +
 +Podsjećamo,​ da posebne okolnosti podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje ugrožava život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti,​ znatno narušava okoliš, narušava gospodarsku aktivnost ili uzrokuje znatnu gospodarsku štetu.
 +
 +Iz navedenog proizlazi da posebne okolnosti i nadalje traju i da za poslodavce koji isplaćuju primanja radnicima ne dolazi do promjene prilikom isplate u odnosu na protekla tri mjeseca.
 +
 +
 +Izvor: https://​www.rif.hr/​produzen-je-rok-trajanja-posebnih-okolnosti-kod-ovrhe/​
 +
produzen_je_rok_trajanja_posebnih_okolnosti_kod_ovrhe.txt · Last modified: 2020/07/29 06:31 by gasparovic