User Tools

Site Tools


problem_10_i_13_pri_unosenju_u_pdv_obrazac_27.02.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Problem 10% i 13% pri unošenju u PDV obrazac

Mnogo je upita vezano za podnošenje PDV obrazca za siječanj 2014. ako se u tom obrascu treba iskazati PDV po stopi 10% iz 2013. i 13% iz 2014. e-porezna u tom slučaju javlja grešku prilikom slanja obrasca da je veliko odstupanje u osnovici, red III.2. pretporez od primljenih isporuka u tuzemstvu po 13%.

Kako prevladati taj problem dok se ne riješi ukidanje kontrole za tu poziciju, rješenje je dala ePorezna Tehnička podrška:

“Vezano za problem-nemogućnost slanja PDV obrasca za 01/2014 sa iskazanim poljem III.2., obaviještavamo Vas da se u isto polje mogu unositi i stopa od 10% i stopa od 13%. Iz svega navedenog što ste naveli u mail-u, razvidno je da iznosi iskazani u polju III.2. probijaju intervale koje je Porezna uprava ugradila kako bi osigurala da u ISPU ulaze što kvalitetniji podaci. Obrazac se treba donijeti u papirnatom obliku na nadležnu ispostavu Porezne uprave, budući da se takav obrazac može unijeti na USER voditelja. Samo napominjemo da još jednom provjerite da su iskazani iznosi ispravni.

Izvor:http://rrif.hr/Problem_10_i_13_pri_unosenju_u_PDV_obrazac-1088-vijest.html

problem_10_i_13_pri_unosenju_u_pdv_obrazac_27.02.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)