User Tools

Site Tools


primjer_koristenja_punog_godisnjeg_odmora_po_izmijenjenom_cl._59._zakona_o_radu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Primjer korištenja punog godišnjeg odmora po po izmijenjenom čl. 59. Zakona o radu

godisnji_odmor3_b.jpg

Primjer:

Radnik je radio u razdoblju od 1.1. – 1.7. (6 mjeseci i 1 dan).

Zaposlio se kod drugog poslodavca 2.7. (radi kod više poslodavac, nema prekida između radih odnosa).

Ukupan godišnji odmor kod “starog poslodavca” iznosi 20 dana.

Ima pravo na cijeli godišnji odmor kod “starog” poslodavca u trajanju od 20 dana

1) koristi ga, ili

2) prima novčanu naknadu za neiskorišteni dio godišnjeg odmora prema odredbi čl. 61. Zakona o radu

a kod novog poslodavca ne bi imao pravo na godišnji odmor, jer ga je iskoristio kod prethodnog poslodavca.

To upravo zbog odredbe izmijenjenog čl. 59. st. 1. toč. 4. koja propisuje da radnik ima pravo tek na srazmjerni dio godišnjeg odmora, ako je tijekom kalendarske godine u radnom odnosu kod više poslodavaca (a u izloženom primjeru jest), pri čemu pravo na godišnji odmor za tu godinu kod svih poslodavaca može ostvariti ukupno u najdužem trajanju određenom na način propisan odredbama članka 55. i 56. ovoga Zakona (misli se: u najdužem trajanju propisanom kod poslodavca kod kojeg je radnik sada u radnom odnosu i koji odlučuje o trajanju godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo.

Primjerice, ako poslodavac kod kojega je radni odnos radnika prestao ima propisani godišnji odmor u trajanju od 24 dana, a radnik ga je u cijelosti iskoristio, novi poslodavac kod kojega je propisano trajanje godišnjeg odmora od 20 dana, takvom radniku ne bi bi dužan dati niti jedan dan godišnjeg odmora, upravo zbog navedene odredbe čl. 59. Zakona o radu.

U obrnutoj situaciji, gdje je godišnji odmor kod novog poslodavca propisan u dužem trajanju, mišljenja smo da bi tada taj novi poslodavac morao radniku dati razliku između broja iskorištenih dana godišnjeg odmora kod starog poslodavca i broja dana koji bi kod novog poslodavca pripadao konkretnom radniku).

U izloženom primjeru je radnik već iskoristio godišnji odmor u najdužem predviđenom trajanju, pa je dosegnut zakonom propisani limit iz čl. 59. st. 1. toč. 4., zbog čega ne bi imao pravo (uopće) na godišnji odmor kod novog poslodavca u toj istoj kalendarskoj godini.

Međutim, postavlja se pitanje kako će novi poslodavac saznati za broj iskorištenih i neiskorištenih dana godišnjeg odmora svoga novog radnika, kada u Zakonu o radu ne postoji obveza starog poslodavca na izdavanje potvrde o tome (brisana je od 1. siječnja 2010. godine)?

Time je uskraćena mogućnost novim poslodavcima da provjere je li dosegnut zakonom propisani limit iz čl. 59. st. 1. toč. 4. („pravo na godišnji odmor za tu godinu kod svih poslodavaca (radnik) može ostvariti ukupno u najdužem trajanju određenom na način propisan odredbama članka 55. i 56. ovoga Zakona) pa će u stvarnosti ti novi poslodavca biti u situaciji da takvim radnicima priznaju pravo na srazmjerni dio godišnjeg odmora, sukladno prvom dijelu ove odredbe čl. 59. st. 1. toč. 4. koja propisuje da se srazmjerni dio godišnjeg odmora određuje radniku „ako je tijekom kalendarske godine u radnom odnosu kod više poslodavaca“, a ovaj je uvjet u izloženom primjeru ostvaren i vidljiv našem novom poslodavcu iz radne knjižice.

Slijedom navedenoga, novi sustav određivanja srazmjernog dijela godišnjeg odmora koji je u primjeni od 11. lipnja 2011. godine nije u potpunosti onemogućio nastanak situacija u kojoj bi radnik mogao ostvariti godišnji odmor u trajanju dužem od „najdužeg trajanja određenog na način propisan odredbama članka 55. i 56. ovoga Zakona“; taj prostor samo je sužen, a broj mogućih „prekomjernih“ dana, odnosno, dana na koje radnik inače ne bi imao pravo, smanjen, kroz propisivanje primjene instituta srazmjernog dijela godišnjeg odmora, ali ne i isključen.

Čini nam se da je za potpuni željeni učinak ovih izmjena Zakona o radu od 11. lipnja 2011. godine bilo potrebno uz ovakav tekst odredbi čl. 59. ponovno uvesti i izdavanje potvrda o iskorištenim danima godišnjeg odmora, ne nužno u obliku i s učincima kakve je ta potvrda imala do 31. prosinca 2009. godine.

Izvor:http://www.racunovodja.hr/primjer-koristenja-punog-godisnjeg-odmora-po-po-izmijenjenom-cl-59-zakona-o-radu-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4mJOPFaEln8o/

primjer_koristenja_punog_godisnjeg_odmora_po_izmijenjenom_cl._59._zakona_o_radu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)