User Tools

Site Tools


primici_u_naravi

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Primici u naravi

dj09231a.jpg

Što je primitak u naravi?

Primitak u naravi je nenovčana korist koju zaposlenici i ostale osobe primaju od poslodavca. Takve koristi su oporezive. Zakon o porezu na dohodak (i Pravilnik o porezu na dohodak) tretira ih izjednačeno sa isplatom plaće i drugog dohotka, a Zakon o PDV-u (i Pravilnik o PDV-u) smatra ih oporezivim isporukama. Dakle, velikodušnost je lijepa ali košta!

Što se smatra primitkom u naravi?

Primitkom u naravi smatra se:

1. Korištenje poslovnih zgrada i njihovih dijelova, te stambenih zgrada, stanova i garaža.

Primjer: poslodavac daje svojem zaposleniku stan na korištenje, bez naknade. U tom slučaju, smatra se da je

poslodavac svojem zaposleniku isplatio dodatnu neto-plaću u iznosu tržišne cijene najma (ovisno o površini

stana i mjestu u kojem se nekretnina nalazi) i dužan je obračunati doprinose, porez na dohodak i prirez na tu

neto-plaću.

Uz navedeno, poslodavac (ako je obveznik pdv-a) morati će obračunati PDV iz najamnine (ne na najamninu – smatra

se da tržišna cijena najma u sebi već sadrži PDV) i platiti ga državi.

  • * 2. Korištenje kuća za odmor ili odmarališta, bez naknade. Primjer: poslodavac posjeduje odmaralište na moru i svoje djelatnike šalje na besplatan boravak u njemu. Tada će biti potrebno utvrditi tržišnu cijenu smještaja i tretirati je kao neto-plaću u prethodnom primjeru. Obračunavanje PDV-a radi se po prinicpu iz prethodnog primjera. 3. Davanje darova djelatnicima. Ukoliko se daruje djelatnika, vrijednost dara do 400,00 kn (sa uključenim PDV-om) ne predstavlja primitak u naravi, već samo vrijednost iznad 400,00 kn. Primjer: poslodavac pokloni svojoj radnici parfem u vrijednosti 450,00 kn. Kako se vrijednost preko 400,00 kn smatra primitkom u naravi, preostalih 50,00 kn pridodati će se njezinoj plaći i obračunati će se sva davanja koja iz toga proizlaze. Ukoliko se daruje fizička osoba koja nije u radnom odnosu, niti je poslovni partner (ili zaposlena kod njega) ili potencijalni poslovni partner ili kupac, vrijednost dara sa PDV-om predstavlja primitak u naravi, a oporezuje se kao drugi dohodak. 4. Dar djetetu zaposlenika, starosti do 15 godina ne smatra se drugim dohotkom do iznosa (vrijednosti) od

600,00 kuna. Dar u tom smislu ne smije biti u novcu. 5. Davanje pozajmica i kredita bez kamata ili uz kamate niže od 4%, smatra se isplatom primitka u naravi. Primjer: poslodavac je djelatniku isplatio zajam uz 1% (sa uključenim PDV-om). Primitak u naravi tada predstavlja iznos kamate od 3% (4%-1%) i smatra se uvećanjem neto-plaće. Iz primitka će također trebati obračunati i platiti PDV. 6. Davanje dionica bez naknade, pri čemu iznos primitka u naravi predstavlja tržišna vrijednost tih dionica. 7. Davanje na korištenje prijevoznih sredstava u vlasništvu poduzetnika u privatne svrhe. I šećer na kraju! Iako ovdje zadnji po redu, ovo je najčešći oblik primitka u naravi. Kada poduzetnik preda zaposleniku ili drugoj osobi vozilo na cjelodnevno korištenje, dakle i van radnog vremena, smatra se da je korisnik vozila primio primitak u naravi. Postoje dva načina utvrđivanja primitka: 1. Mjesečni primitak u visini 1% nabavne vrijednosti vozila (s PDV-om) ili u visini 20% o rate operativnog

leasinga, 2. Utvrđivanje primitka na temelju stvarne uporabe vozila tj. na temelju prijeđenih kilometara. Tada treba voditi evidenciju prijeđenih kilometara, a primitak se računa množenjem broja kilometara i naknade po kilometru od 2,00 kn (uključuje PDV). U oba slučaja, na primitak u naravi obračunati će se doprinosi, porez na dohodak i prirez, i još k tome PDV. Ukoliko se radi o sredstvima zračnog i pomorskog prometa, jedinica za obračun je sat uporabe, a obračunska vrijednost je tržišna cijena sata najma takvog sredstva. Način obračuna poreza**

Ukoliko je primatelj primitka u naravi zaposlenik, kao što je vidljivo iz navedenih primjera, primitak u naravi

tretira se kao neto-plaća. Uz to, iz primitka se obračunava obveza PDV-a.

Ukoliko je primatelj osoba izvan radnog odnosa, primitak u naravi smatra se drugim dohotkom. To znači da treba

obračunati doprinose za mirovinsko osiguranje od 20% (I i II stup), doprinos za zdravstveno osiguranje od 15%

i porez na dohodak od 25%, te prirez (ovisno o mjestu gdje je primatelj prijavljen). Kao i kod zaposlenika, iz iznosa primitka obračunava se PDV.

Izvor: http://ekonos.hr/clanci.php?grupa=2&clanak=110

primici_u_naravi.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)