User Tools

Site Tools


primici_koji_se_ne_unose_u_godisnjo_prijavu

Primici koji se ne usnose u godišnjo prijavu

Ne prijavljute: Dividende, udjele u dobitku, kamate, socijalne potpore…

U poreznu prijavu se ne unose primici koji se ne smatraju dohotkom, kao što su, primjerice, dividende i udjeli u dobitku, kamate po viđenju i na depozite kod banaka, socijalne potpore, naknade za bolovanje i rodiljne naknade koje se isplaćuju na teret HZZO-a ili proračuna, naknade od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u slučaju nezaposlenosti i sl.

Jednako tako ne unose se ni dnevnice, terenski dodatak, naknade za odvojeni život, nadoknada troškova prijevoza na posao i s posla, božićnice, uskrsnice, regres za godišnji odmor, primitak za novorođeno dijete i sve ostalo što poslodavac može isplatiti svojemu radniku po psnovi zaposlenja ali samo do visine neoporezive svote sukladno članku 13 Pravilnika o porezu na dohodak. Na dalje, u poreznu prijavu se ne unose ni sljedeći primici:

  1. od povrata doprinosa koji se ostvari ako se na plaće i druge primitke koji podliježu plaćanju doprinosa uplati doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup) na veću osnovicu od maksimalne godišnje osnovice.
  2. dohodak ostvaren od iznajmljivanja soba i postelja te organiziranja kampova za koje je plaćen porez u paušalnoj svoti
  3. Paušalno plaćeni porez na dohodak ostvaren obavljanjem obrtničke djelatnosti ili domaće radinosti
primici_koji_se_ne_unose_u_godisnjo_prijavu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)