prikazivanje_u_obrascu_pd_za_2020._primjenih_sredstava_od_hzz-a_kao_potpora_u_uvjetima_pandemije_virusa_covid-19

Prikazivanje u obrascu PD za 2020. primjenih sredstava od HZZ-a kao potpora u uvjetima pandemije virusa Covid-19

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Sukladno čl. 7. st. 6. Zakona o porezu na dobit (NN. 177/04-32/20), osnovica poreza na dobit smanjuje se za iznos potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica u slučaju nastanka posebnih okolnosti u smislu općeg poreznog propisa. Dakle, prihod s osnovu potpore za sufinanciranje plaće ostvarene od HZZ neće se oporezivati porezom na dobit te će se u prijavi poreza na dobit (Obrazac PD, obrazac PD-NN) za 2020. godinu umanjiti porezna osnovica za navedeni prihod.

Za 2020. godinu Obrazac PD je nešto izmijenjen u odnosu na prethodnu godinu, pa je tako promijenjen red. 28. u koji će se upisivati “potpore u slučaju posbenih okolonosti (čl. 6. st.1. t.3. Zakona) ” i na taj način umanjiti osnovica poreza na dobit za prihode s osnovu potpore za sufinanciranje plaće ostvarene od HZZ-a.

izvor: RIPup, 2020/10.

prikazivanje_u_obrascu_pd_za_2020._primjenih_sredstava_od_hzz-a_kao_potpora_u_uvjetima_pandemije_virusa_covid-19.txt · Last modified: 2020/10/14 06:23 by gasparovic