User Tools

Site Tools


prijevoz_za_vlastite_potrebe

Prijevoz za vlastite potrebe

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Prijevoz za vlastite potrebe je prijevoz osoba ili tereta koji obavljaju fizičke osobe – obrtnici ili pravne osobe kao logističku potporu svojoj osnovnoj djelatnosti, pri čemu je osnovnu djelatnost nemoguće obavljati bez tog prijevoza, a prijevozna djelatnost je samo pomoćna djelatnost te osobe u obavljanju glavne djelatnosti, te koji se obavlja pod uvjetima propisanim Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i koji nema obilježja drugih oblika prijevoza.

Ako prijevoznik obavlja prijevoz tereta za vlastite potrebe teretnim vozilima najveće dopuštene mase preko 12 tona, može ga obavljati isključivo temeljem licencije.

Potvrda o prijavi prijevoza za vlastite potrebe je isprava kojom se prijevozniku dozvoljava obavljanje prijevoza za vlastite potrebe i izdaje se na neodređeno vrijeme.

Potvrdu o prijavu prijevoza za vlastite potrebe izdaje Odsjek za javni gradski, cestovni i autotaksi promet Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Park Stara Trešnjevka 2, telefon: 6585 732.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE IZVODA POTVRDE O PRIJAVI PRIJEVOZA ZA VLASTITE POTREBE.

Naknada za izdavanje potvrde iznosi 500 kn , a za izdavanje izvoda potvrde za svako pojedino vozilo iznosi 35,00 kuna i uplaćuje se na:

PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE IBAN: HR1210010051863000160 model : 64 poziv na broj : 5002 - 1087 – OIB

Izvor: https://www.zagreb.hr/prijevoz-za-vlastite-potrebe/137292

prijevoz_za_vlastite_potrebe.txt · Last modified: 2020/02/27 07:32 by gasparovic