User Tools

Site Tools


prijenos_gospodarske_cjeline-_obrt_vs_d.o.o

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Prijenos gospodarske cjeline - obrt vs. d.o.o.

kako-zaraditi-novac-300x224.jpg

Sadržaj ugovora o prijenosu gospodarske cjeline kupoprodajom

Ugovorne strane načelno, slobodno određuju sadržaj ugovora o kupoprodaji gospodarske cjeline. To proizlazi iz načelne dispozitivnosti obveznog prava kako je proklamirana u čl. 2. ZOO. Sukladno navedenoj odredbi, sudionici u prometu slobodno uređuju obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati suprotno Ustavu Republike Hrvatske, prisilnim propisima i moralu društva. S ovom odredbom je u vezi i odredba čl. 271. ZOO nedopuštenosti činidbe. Tako je činidba nedopuštena ako je protivna Ustavu RH, prisilnim propisima, ili moralu društva.

U praksi kada govorimo o prijenosu gospodarske cjeline kupoprodajom, velika je vjerojatnost da će prodavatelj o kupac morati sklopiti nekoliko ugovora o prijenosu gospodarske cjeline kupoprodajom, ili jednog ugovora s velikim brojem priloga. Tako se u prilogu pojedinačnih ugovora o kupoprodaji gospodarske cjeline može navesti popis pokretnih i nepokretnih stvari koje su predmet kupoprodaje. Uobičajeno je da se u prilozima ugovoru o prijenosu gospodarske cjeline kupoprodajom, kada se istovremeno radi o poduzeću, točno navede predmet kupoprodaje, npr. pokretne i nepokretne stvari, obrtni kapital uljučujući i novac, vrijednosne papire, udjele u drugim društvima, obveze, prava industrijskog vlasništva, kao i popis ugovora koji se prenose.

Od ugovora koji se uobičajeno navode, a možemo reći i koji se moraju navesti pri prijenosu gospodarske cjeline, kada se radi o poduzeću posebno navodimo:

-ugovore o kreditu sklopljene s financijskim institucijama;

-ugovore s isporučiteljima opreme, izvođačima radova;

-ugovore o leasingu stvari koje su potrebne za rad poduzeća (strojevi, računala, vozila, telefonski uređaji i dr.);

-ugovore o pružanju usluga;

-ugovore o osiguranju;

-ugovore o zakupu poslovnog prostora;

-ugovore o licenciji (npr. software, patenti, know-how);

-ugovor o industrijskom vlasništvu (npr. prijenos prava žiga, potrebna je registracija);

-ugovore o isključivoj prodaji;

-franšizne ugovore;

-ugovore o trgovačkom zastupanju;

-ugovore o posredovanju;

-ugovore o trajnijoj nabavi sirovina, goriva, maziva i drugih potrebnih sredstava;

-ugovore o trajnijoj prodaji proizvoda, ili pružanja usluga;

-ugovore o isporuci struje, vode, plina, toplinske energije i drugih energenata;

-ugovore o pružanju telekomunikacijskih usluga i dr.

Za sve ove ugovore vrijede opća pravila o prijenosu ugovora određena u ZOO. Naime, sukladno čl. 127. ZOO, svaka ugovorna strana može, ako na to pristane druga strana, prenijeti ugovor na neku treću osobu koja time postaje nositelj svih njezinih prava i obveza iz toga ugovora.

Prijenosom ugovora ugovorni odnos između prenositelja i druge strane prelazi na primatelja i drugu stranu u času kad je druga strana pristala na prijenos, a ako je druga strana dala svoj pristanak unaprijed, u času kad je obaviještena o prijenosu.

Primjer 1 – Ugovor o prijenosu ugovora

Ugovor o prijenosu ugovora

Primjer 2 – Ugovor o prijenosu (kupoprodaji) gospodarske cjeline

Ugovor o prijenosu (kupoprodaji) gospodarske cjeline

Izvor: Časopis RIPup 4/2012, str. 170.

Detaljnije na: Ugovor o prijenosu (kupoprodaji) gospodarske cjeline

prijenos_gospodarske_cjeline-_obrt_vs_d.o.o.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)