User Tools

Site Tools


prijavljivanje_novca_na_carini

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Prijavljivanje novca na carini

carina.jpg

Trebam li voditi brigu o tome koji iznos nosim pri izlasku iz zemlje s obzirom na to da je to nekad bilo jako strogo ograničeno? Ako je potrebno prijaviti količinu novaca, što se može dogoditi u slučaju neprijavljivanja?

Morate prijaviti svaki prijenos gotovine u kunama, stranoj valuti i čekovima u iznosu većem od 10.000 eura (odnosno u protuvrijednosti u kunama ili nekoj drugoj valuti).

Takav prijenos gotovine prijavljujete carinskim službenicima na državnoj granici i taj je propis obvezan za sve rezidente i nerezidente. Kako je taj propis određen Zakonom o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, tijela carinske uprave dužna su u roku od tri dana obavijestiti Ured za sprečavanje pranja novca o svakom takvom prijavljenom unošenju ili iznošenju gotovine.

Ako se prijenos gotovine preko granice ne prijavi carinskim službenicima, nadležno carinsko tijelo privremeno će, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te druge predmete kojima je izvršen prekršaj.

Gotovina i strana gotovina uplatit će se na posebne račune Financijskog inspektorata Ministarstva financija te se sredstva oduzimaju do okončanja prekršajnog postupka.

Nakon završetka prekršajnog postupka strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet prekršaja oduzimaju se rješenjem o prekršaju u korist proračuna RH ako se utvrdi odgovornost počinitelja (mogu se oduzeti i kad nisu vlasništvo počinitelja). Ako prekršajno tijelo odluči da se strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama ne oduzmu, sredstva se vraćaju počinitelju.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-191063.aspx

prijavljivanje_novca_na_carini.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)