User Tools

Site Tools


prijavljivanje_gotovine_na_carini

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Prijavljivanje gotovine na carini

kune1_0_0_468x10000.jpg

Trebam li voditi brigu o tome koji iznos novaca nosim pri izlasku iz Hrvatske, obzirom da je to nekad bilo jako strogo ograničeno? U slučaju da se to treba prijaviti, što se može dogoditi u slučaju neprijavljivanja?

Od 1. siječnja 2010. ukinuta su sva ograničenja za prijenos gotovine u/iz inozemstva, no morate prijaviti svaki prijenos gotovine u kunama, stranoj valuti i čekovima u iznosu većem od 10.000 eura (odnosno u protuvrijednosti u kunama ili nekoj drugoj valuti).

Takav prijenos gotovine prijavljujete carinskim službenicima na državnoj granici i taj je propis obavezan za sve rezidente i nerezidente. Kako je isti propis određen Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, tijela carinske uprave su dužna u roku od tri dana obavijestiti Ured za sprječavanje pranja novca o svakom takvom prijavljenom unošenju ili iznošenju gotovine.

Ako se prijenos gotovine preko granice ne prijavi carinskim službenicima na granici, nadležno carinsko tijelo privremeno će, uz potvrdu, oduzeti gotovinu u kunama i stranu gotovinu te dokumentaciju i druge predmete kojima je izvršen prekršaj.

Gotovina i strana gotovina uplatit će se na posebne račune Financijskog inspektorata Ministarstva financija, te se sredstva privremeno oduzimaju do okončanja prekršajnog postupka. Po završetku prekršajnog postupka strana gotovina, čekovi i gotovina u kunama koji su predmet prekršaja oduzimaju se rješenjem o prekršaju u korist proračuna RH ako se utvrdi odgovornost počinitelja.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pitanje-za-racunovodu-186465.aspx

prijavljivanje_gotovine_na_carini.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)