User Tools

Site Tools


prijave_u_hzmo_i_hzzo

Prijava radnika u mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Radnika prvo treba prijaviti u mirovinsko, pa potom u zdravstveno. Ako su prijave ispravno popunjene (s potpisima i pečatima), može ih dostaviti bilo radnik, poslodavac, ili treća osoba. Prijave treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana nakon zapošljavanja, odnosno odjave u slučaju otkaza. (Najranije na dan zapošljavanja/otkaza; ne može se prije.)

Prijava u mirovinsko

Prijava se dostavlja područnom zavodu za mirovinsko osiguranje. U Zagrebu je to u Trpimirovoj 4 (kod Branimir centra) (Google map ovdje), na šalterima na polukatu desno, od 8 do 16h radnim danom. Prijave se odmah obrađuju.

Za prijavu radnika u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) potrebno je slijedeće:

  1. Obrazac “M-1P”, potpisan i pečatiran od strane poslodavca.
  2. Ugovor o radu.
  3. Radna knjižica radnika.
  4. Za strance dozvola za rad.

Prijava u zdravstveno

Prijava se dostavlja područnom zavodu za zdravstveno osiguranje. U Zagrebu je to u Jukićevoj 12 (između tramvajskih postaja Vodnikova i Adžijina) (Google map ovdje), u sobama 17 i 18 (drugi kat), od 8 do 16h radnim danom. Do tri prijave se odmah obrađuju, a preko tri prijave se ostavljaju u sobi 17 (gotovo do sutra).

Za prijavu radnika u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) potrebno je slijedeće:

  1. Obrazac “M-1P”, koji je prethodno ovjeren u HZMO-u (prilikom prijave).
  2. Tiskanica 2, s potpisom i pečatom poslodavca.
  3. Radna knjižica radnika (na uvid).
  4. Preslik osobne iskaznice.
  5. Ugovor o radu.

Obrasci

Odgovarajuće obrasce možete naći ovdje.

Postupak prijave poslodavca (tvrtke ili obrta) možete naći ovdje.

Postupak odjave radnika možete naći ovdje.


Prijave u Zagrebu

Mirovinsko u Zagrebu

HZMO u Zagrebu je u Trpimirovoj 4 (kod Branimir centra) (Google map ovdje). Prijave na šalterima na polukatu desno, od 8 do 16h radnim danom. Prijave se obrađuju odmah na šalteru.

Zdravstveno u Zagrebu

HZZO Zagrebu je to u Jukićevoj 12 (između tramvajskih postaja Vodnikova i Adžijina) (Google map ovdje). Prijave u sobama 17 i 18 (drugi kat), od 8 do 16h radnim danom. Do tri prijave se odmah obrađuju, a preko tri prijave se ostavljaju u sobi 17 (gotovo obično do sutra).

Zdravstveno u Zagrebu
Zdravstveno u Zagrebu Zdravstveno u Zagrebu

Zdravstvene iskaznice

OBAVIJEST O ZDRAVSTVENIM ISKAZNICAMA

(Ažurirano 4.8.2011.)

Obavještavamo sve osigurane osobe da se, zahvaljujući informatičkoj povezanosti Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje sa svim ugovornim subjektima, mogu bez ikakvog ograničenja koristiti sve zdravstvene iskaznice, bez obzira koje su boje i koji su podaci na njima navedeni, te bez obzira da li im je istekao otisnuti datum važenja.

Jedini uvjet je uredna prijava na obvezno zdravstveno osiguranje prema bilo kojoj osnovi. Navedene iskaznice vrijede i u slučaju promjene statusa u osiguranju (na primjer kod prestanka radnog odnosa, promjene poslodava, odlaska u mirovinu i dr.).

Osigurana osoba kojoj je istekla postojeća iskaznica zdravstveno osigurane osobe, a nije joj se promijenio status u obveznom zdravstvenom osiguranju temeljem kojega joj je ona izdana, ima pravo koristiti takvu “staru” iskaznicu dok joj se ne izda nova, a sve dok se nalazi u istom statusu.

Ako je osiguranoj osobi istekla iskaznica, a promijenio joj se status u obveznom zdravstvenom osiguranju, pa treba izvršiti novu prijavu, tada svoj status može dokazivati primjerkom ovjerene kopije prijave na obvezno zdravstveno osiguranje kao i posebnom potvrdom (kartončićem) koja će joj se izdati u područnom uredu HZZO-a.


dr.sc. Goran Gašparović 2009/10/27 11:49

Ažurirano 2011/08/22 07:41

prijave_u_hzmo_i_hzzo.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)