User Tools

Site Tools


prijava_u_hzzo

Prijava radnika i članova obitelji u HZZO

Prilikom prijave radnika, prvo je potrebno prijaviti se u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO), a tek potom u zdravstveno. Za detalje kod prijava članova obitelji pročitajte tekst ispod.

U Zagrebu se prijave u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje dostavljaju u područnom uredu u Trpimirovoj 4 (kod Branimir centra), na šalterima na polukatu desno, u vremenu od 8 do 16h. Prijave se obrađuju odmah. Prijave na zdravstveno osiguranje se dostavljaju u područnom uredu HZZO-a, Jukićeva 12, Zagreb, soba 17 i 18 (drugi kat), od 8 do 16h. Do tri prijave se obrađuju odmah, a ako imate više od tri prijave treba ih ostaviti na obradu (obično je gotovo do sutra).


Za prijavu u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), potrebno je slijedeće:

Prijava radnika

 • Tiskanica M-1P, prethodno ovjerena u HZMO-u (Trpimirova 4).
 • Tiskanica 2, ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.
 • Ugovor o radu.
 • Preslik osobne iskaznice.
 • Radna knjižica (na uvid).

Prijava supružnika

 • Preslik vjenčanog lista (ne stariji od 6 mjeseci).
 • Preslik osobne iskaznice supružnika.
 • Radna knjižica supružnika, ili ispis staža (iz HZMO, Trpimirova 4).
 • Tiskanica 3, ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.

Prijava djece

 • Preslik rodnog lista.
 • Uvjerenje o prebivalištu.
 • Tiskanica 3, ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.
 • Uvjerenje o redovnom školovanju (za starije od 18 godina).

Prijava roditelja

 • Preslika rodnog lista nositelja.
 • Preslike rodnih listova roditelja.
 • Preslike osobnih iskaznica roditelja i nositelja.
 • Preslika vjenčanog lista (ne starijeg od 6 mjeseci).
 • Porezno uvjerenje iz mjesta prebivališta.
 • Izjava o uzdržavanju (ovjerena kod javnog bilježnika ili potpisana u HZZO-u uz prisustvo nositelja i članova obitelji).
 • Uvjerenje HZMO-a da roditelji nisu korisnici mirovine (Trpimirova 4).
 • Tiskanica 3, ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.
 • U slučaju prijave jednog roditelja priložiti preslik smrtnog lista ili preslik rješenja o razvodu braka.

Produženje rješenja za roditelje

 • Preslik prethodnog rješenja.
 • Porezno uvjerenje iz mjesta prebivališta (za člana obitelji).
 • Tiskanica 3, ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.

Odjava radnika

 • Tiskanica 2, ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.
 • Vratiti zdravstvenu iskaznicu.
 • Tiskanica M-2P, prethodno ovjerena od HZMO-a (Trpimirova 4).

Odjava članova obitelji

 • Tiskanica 3, ovjerena pečatom i potpisom poslodavca.
 • Vratiti zdravstvene iskaznice članova starijih od 18 godina.

Obrasci

Odgovarajuće obrasce možete naći ovdje.

Postupak prijave radnika možete naći ovdje.


HZZO


dr.sc. Goran Gašparović 2009/10/27 10:53

prijava_u_hzzo.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)