User Tools

Site Tools


prijava_mirovinskog_osiguranja

Prijava mirovinskog osiguranja

Zaposlenika tvrtke ili sebe kao vlasnika možete elektroničkim putem prijaviti u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Kao poslodavac obvezni ste uplaćivati doprinose u mirovinsko osiguranje za svoje zaposlenike.

Potrebne prve prijave društva, vlasnika društva i zaposlenika u sustav mirovinskog osiguranja možete obaviti već prilikom otvaranja tvrtke na šalteru servisa HITRO.HR ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Potrebna dokumentacija:

• rješenje o upisu u sudski registar (i za podružnicu, ako društvo ima podružnicu)

• obavijest o razvrstavanju koju izdaje Državni zavod za statistiku

• potpisni karton

• pečat

• ugovor o radu

• radna knjižica

• osobna iskaznica ili putovnica (za strane državljane)

• radna dozvola (ako je zaposlenik strani državljanin).

U sustav mirovinskog osiguranja možete se prijaviti i elektroničkim putem na stranicama HZMO-a

Izvor: http://www.orkis.hr/prijava-mirovinskog-osiguranja-530.aspx

prijava_mirovinskog_osiguranja.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)