User Tools

Site Tools


prigodni_darovi_promidzba_i_reprezentacija

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Prigodni darovi, promidžba i reprezentacija

Troškovi promidžbe nužni su izdaci u poduzetničkoj aktivnosti sa svrhom upoznavanja potrošača i kupaca s proizvodima i uslugama, a priznati su troškovi u smislu osnovice poreza na dobitak. Za usluge promocije proizvoda i usluga porezni obveznik može se koristiti pravom odbitka pretporeza. Za troškove reprezentacije nema mogućnosti priznavanja prava na odbitak pretporeza, a u smislu poreza na dobitak, troškovi reprezentacije priznaju se samo djelomično.

Ako su ispunjeni zahtjevi riječ je o promidžbi tj. ako:

1. se daju proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika, tj. proizvodi i dobra kojima obveznik trguje

2. su ti proizvodi odnosno ako je ta roba prilagođena za te svhe i s oznakom “nije za prodaju” (napisana, nalijepljena ili na drugi način stavljena na proizvod)

3. su proizvodi odnosno roba za promidžbene svrhe u manjim pakiranjima u kojima se uobičajen proizvod ne prodaje, već služe za testiranje, kušanje i sl.

4. Također, promidžbom se može smatrati trošak koji nastaje kada se daju reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda ili drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stoljnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci, i sl.) za uporabu u prodajnom prostoru kupca

5. Proizvodi i roba koji se daju potrošačima, a njihova pojedina vrijednost nije veća od 160,00 kn također se smatraju promidžbom.

6. Ako se proizvodi koji imaju znak tvrtke ili proizvoda za uporebu u prodajnom prostoru kupca mogu se smatrati promidžbom i ako im je vrijednost veća od 160,00 kn.

Za usluge promidžbe kao i nabavljena dobra za te namjene može se koristiti pravom odbitka pretporeza.

PDV se ne plaća na besplatno davanje uzoraka kupcima i mogućim kupcima u razumnim količinama bez obraničenja vrijednosti.

Pri plaćenim uslugama reprezentacije i nabave dobara za reprezentaciju poduzetnik nema pravo na odbitak pretporeza.

PDV se ne plaća na davanje dobara pojedinačne vrijednosti do 160,00 kn bez PDV-a ako imaju oznaku “nije za prodaju” i ako su posebno prilagođena dobra, reklamni predmeti s nazivom tvrtke ili proizvoda.

Osnovica poreza na dobitak povećava se za 70% troška reprezentacije s PDV-om.

Promidžbom se smatra i dar iz proizvodnog asortimana kupca za uporabu u poslovnom prostoru kupca s oznakom “nije za prodaju”.

Izvor: RRIF 11/2014

prigodni_darovi_promidzba_i_reprezentacija.txt · Last modified: 2014/10/30 02:34 by gasparovic