User Tools

Site Tools


preuzimanje_tvrtke_i_pravo_na_otpremninu

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Preuzimanje tvrtke i pravo na otpremninu

monetize.jpg

U slučaju da se mijenja samo vlasnik poslodavca, a ne sam poslodavac (dakle podružnica (matično trgovačko društvo) u kojoj ste zaposleni ostaje ista, ali se vlasnik promijenio), tada se radni staž koji ste ostvarili u podružnici ne prekida, tj. sva Vaša prava teku i dalje, do drugačijeg dogovora između Vas i poslodavca, izmjene kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu.

Pitanje:

Radim u stranoj kompaniji. Druga strana kompanija kupila je našu cijelu kompaniju (sjedište u Beču) s podružnicama (podružnica Zagreb). Ta nova strana kompanija ponudila mi je novi ugovor o radu u kojem se NE NAVODI da mi se priznaje radni staz iz prve kompanije, tj sva prava pocinju sa datumom novog ugovora.

Imam li pravo na otpremninu od stare kompanije?

Odgovor:

U Vašem slučaju potrebno je razjasniti da li se radi o Vašem prelasku u novu podružnicu (ili novo trgovačko društvo), te Vam je u skladu s tim novo trgovačko društvo, ponudilo novi ugovor o radu, ili je podružnica Vašeg „starog“ trgovačkog društva s novim vlasnikom ponudila sklapanje novog ugovora o radu.

U oba slučaja, prije nogo što sklopite novi ugovor o radu, Vaš trenutni ugovor o radu će se morati raskinuti, bilo sporazumnim raskidom ugovora o radu ili otkazom ugovora o radu te ćete tek tada moći sklopiti novi ugovor o radu koji Vam je ponuđen.

U slučaju da se mijenja samo vlasnik poslodavca, a ne sam poslodavac (dakle podružnica (matično trgovačko društvo) u kojoj ste zaposleni ostaje ista, ali se vlasnik promijenio), tada se radni staž koji ste ostvarili u podružnici ne prekida, tj. sva Vaša prava teku i dalje, do drugačijeg dogovora između Vas i poslodavca, izmjene kolektivnog ugovora ili pravilnika o radu.

Naime, u skladu s odredbama članka 133. Zakona o radu, ako se statusnom promjenom ili pravnim poslom na novog poslodavca prenese poduzeće, dio poduzeća, gospodarska djelatnost ili dio gospodarske djelatnosti, a koji zadržava svoju gospodarsku cjelovitost, na novog se poslodavca prenose svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću ili dijelu poduzeća koji je predmet prenošenja, odnosno koji su vezani za obavljanje gospodarske djelatnosti ili dijela gospodarske djelatnosti koja je predmet prenošenja. Radnik čiji je ugovor o radu tako prenesen, zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja ugovora o radu.

U slučaju da Vam je novi ugovor o radu ponudio novi pravni subjekt (tj. novo trgovačko društvo ili nova podružnica) isti nije dužan preuzeti prava iz prethodnog radnog odnosa niti uzeti u obzir prethodni radni staž kod bivšeg poslodavca. Međutim, ovdje treba uzeti u obzir da postoji mogućnost da je novi poslodavac osnovao novi pravni subjekt, ali je u potpunosti preuzeo poslovanje podružnice u kojoj ste bili zaposleni, a tada će se morati primijeniti odredbe članka 133. Zakona o radu.

Izvor: http://www.moj-posao.net/Savjet/71411/Preuzimanje-tvrtke-i-pravo-na-otpremninu/13/

preuzimanje_tvrtke_i_pravo_na_otpremninu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)