User Tools

Site Tools


prestanak_moratorija_na_ovrhe_i_kako_otvoriti_zasticeni_racun

Prestanak moratorija na ovrhe i kako otvoriti zaštićeni račun

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Kako bi blokirani građani lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti kakve su i one zbog epidemije koronavirusa, Vlada je donijela poseban režim za novčane ovrhe, odnosno moratorij u trajanju tri mjeseca, uz mogućnost produžetka za daljnja tri mjeseca, ovisno o prilikama u državi. Dana 18. travnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN, br. 47/20.). Time je uvedena odgoda od strane Financijske agencije (dalje: FINA) provedbe ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe (građane) za vrijeme trajanja posebnih okolnosti uzrokovanih pandemijom korona virusom. Naime, ovršenim se građanima smatraju oni nad kojima je od strane ovrhovoditelja (vjerovnika) pokrenuta ovrha na novčanim sredstvima na način da je ovrhovoditelj ispravu podobnu za ovrhu dostavio na provedbu FINA-i odnosno poslodavcu.

Zakon o dopuni Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 47/2020; dalje u tekstu: Zakon) stupio je na snagu 18. travnja 2020. Cilj dopuna navedenog Zakona jest da se olakša položaj fizičkih osoba kojima dio primanja odlazi na ovrhe, kako bi lakše podnijeli negativne ekonomske posljedice nastale zbog posebnih okolnosti. U posebnim okolnostima koje trenutno postoje u Republici Hrvatskoj, do kojih je došlo uslijed pojave epidemije bolesti Covid-19, nastoji se smanjiti šteta u gospodarskom poslovanju. Ovim Zakonom određeno je zastajanje FINE s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe za razdoblje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, s time da se ovaj rok odlukom Vlade Republike Hrvatske mogao produžiti za još 3 mjeseca što je Vlada i napravila. Ako ovršenik fizička osoba nakon zastoja provedbe ovrhe nema niti jednu osnovu za plaćanje temeljem koje FINA nastavlja s provedbom ovrhe, FINA će bankama ovršenika poslati nalog za deblokadu računa u roku od 10 radnih dana.

Ovim Zakonom određeno je zastajanje FINE s provedbom ovrhe na novčanim sredstvima u odnosu na ovršenike fizičke osobe za razdoblje od 3 mjeseca. Dakle, zastoj s ovrhama traje do 18.7.2020., s time da se ovaj rok odlukom Vlade Republike Hrvatske može produžiti za još tri mjeseca, što je i napravljeno. Prvi put je tromjesečni moratorij uveden 18. travnja, a nakon njegova isteka u srpnju, Vlada ga je odlučila produljiti za još tri mjeseca.

Na ovaj način omogućeno je fizičkim osobama raspolaganje svim primanjima koja primaju na račune u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju. Prema neslužbenim procjenama iz FINE, nakon 18. listopada i isteka drugog moratorija, odjednom bismo mogli imati oko 400.000 građana pod ovrhom. Kako bi ublažila udar, Vlada je najprije razmišljala o tome da se omogući obročna otplata duga, no nakon nekoliko sastanaka s javnim bilježnicima i ovrhovoditeljima, od toga se odustalo.

S jedne strane, taj model nije prihvatljiv ovrhovoditeljima, a mogao bi izazvati i praktične probleme. Suci su, naime, komentirali kako bi to moglo izazvati seriju prigovora, što bi predmete preselilo na sud i zakompliciralo njihovo rješavanje. Prema neslužbenim informacijama, trenutačno je na stolu prijedlog prema kojemu bi se ovrhe provodile u dva vala:

• U prvome bi se rješavale one koje su zaprimljene do 18. srpnja, odnosno u prva tri mjeseca moratorija. Te bi se ovrhe na temelju vjerodostojne isprave počele provoditi od 19. listopada.

• U drugome valu rješavale bi se ovrhe koje su stigle u drugom tromjesečju, između srpnja i listopada, a one bi se počele provoditi od 1. siječnja 2021. godine. Ovrhe koje bi stigle od 25. listopada nadalje odmah bi se stavile u proceduru i provodile bi se bez ikakvih odgoda.

Za vjerovnike/ovrhovoditelje bitno je naglasiti da je FINA zaprimala nove osnove za plaćanje i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti, ali je te osnove samo evidentirala u Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje (kako bi vjerovnik stekao mjesto u redoslijedu prema kojem će se kasnije nastaviti provoditi ovrha) te neće temeljem istih poduzimati daljnje radnje radi provedbe ovrhe uključujući i slanje naloga bankama za zabranu raspolaganja, pljenidbu, prijenos i blokadu računa. Iznimka od pravila ne poduzimanja radnji za vrijeme zastoja s provedbom ovrhe, propisuje se za slučaj kad za vrijeme posebnih okolnosti nastupi uvjet za prijenos sredstava koja su zaplijenjena prije nastupa posebnih okolnosti. Tada će FINA izdati naloge bankama radi prijenosa zaplijenjenih sredstava ovrhovoditelju, budući da tim sredstvima ovršenik ionako ne može raspolagati radi pravnih posljedica zapljene te ne bi bilo u interesu niti ovršenika niti ovrhovoditelja da sredstva i dalje ostanu zaplijenjena budući da su nastupili uvjeti za prijenos (radi se u pravilu o sredstvima koja su zaplijenjena na rok od 60 dana od primitka u FINA-u sukladno odredbi članka 209. Ovršnog zakona).

Nakon prestanka moratorija, FINA će nastaviti s provedbom ovrhe

Sukladno odredbama Zakona, FINA će nastaviti provoditi ovrhu temeljem osnova za plaćanje u odnosu na koje je zastala i u odnosu na one koje je zaprimila za vrijeme trajanja posebnih okolnosti te postupati na način propisan ostalim odredbama Zakona u odnosu na sve novo-zaprimljene osnove za plaćanje. Odredbom je propisano da i za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ne teku rokovi, propisani ovim Zakonom ili posebnim zakonima koji su vezani za trajanje blokade računa i postojanje neizvršenih osnova za plaćanje. Isto tako, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti u navedenom razdoblju od 3 mjeseca ne teče zatezna kamata u slučaju zakašnjenja u plaćanju obveza. Kako bi se otklonila svaka dvojba oko postupanja FINA-e povodom ovršnih isprava u kojima je određen tijek zatezne kamatne stope, propisuje se i način primjene odredbe o zastoju tijeka kamate pred FINA-om.

Iz svega navedenog proizlazi da se privremeni zastoj ovrha u razdoblju od 18. travnja do 18. srpnja 2020. uz mogućnost naknadnog produljenja što je i napravljeno do 18. listopada odnosi na fizičke osobe kojima FINA provodi ovrhu. Fizičkim osobama koje nemaju niti jednu ovrhu koja se nastavlja, deblokirali su se računi. U odnosu na radnike, za vrijeme posebnih okolnosti i redovan račun radnika (fizičkih osoba) bio je odblokiran, odnosno bilo je omogućeno raspolaganje svim primanjima koja radnici primaju na račune u bankama, kako bi lakše prebrodili razdoblje posebnih okolnosti koje znatno utječe na njihovu financijsku situaciju.

Nakon šestomjesečnog moratorija Fina od 19. listopada nastavlja provedbu ovrha pa poziva građane koji imaju nepodmirenih dugovanja ili misle da je neki vjerovnik pokrenuo prisilnu naplatu njihovoga duga da besplatno putem sustava e-Građani provjere očekuje li ih ovrha. Putem sustava e-Građani pristupa se aplikaciji e-Blokade, u kojoj se nalazi Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje, odnosno popis neizvršenih osnova za plaćanje za pojedinog ovršenika. “Preporučamo ovršenicima da preuzmu detaljnije pojašnjenje podataka iz Očevidnika, u kojem su pojašnjeni svi pojmovi vezani uz ovršni postupak, kao i način čitanja podataka iz Očevidnika. Nakon provjere, najbolje bi bilo javiti se vjerovniku, odnosno ovrhovoditelju za dogovor oko otplate duga, s ciljem izbjegavanja daljnjih, nepotrebnih troškova“ – preporuke su FINE.

Provjera ovrha i otvaranje zaštićenog računa

Putem sustava e-Građani moguće je svakom od korisnika besplatno provjeriti koje ga eventualne ovrhe očekuju od 19. listopada. Pritom FINA skreće pažnju da građani sve podatke o ovrhama koje ih čekaju mogu besplatno provjeriti u svakom trenutku putem sustava e-Građani, ali također i u Fininim poslovnicama. Isto tako, pozivaju sve građane koji očekuju ili imaju ovrhu, da, ako već nisu, zatraže otvaranje zaštićenog računa. Zaštićeni račun se može otvoriti jednostavno i besplatno, putem web stranice Fine, koja također naglašava građanima koji već imaju zaštićeni račun da im dostave ažurne podatke o zaštićenim primanjima, kako se ne bi dogodilo da ta sredstva budu ovršena 19. listopada.

Usluga e-Blokade namijenjena je ovršenim građanima i omogućava brz i jednostavan pristup svim bitnim informacijama o njihovim neizvršenim osnovama za plaćanje putem interneta, besplatno i bez potrebe dolaska u Finine poslovnice. Usluga e-

Blokade omogućava besplatan uvid i preuzimanje:

• Očevidnika neizvršenih osnova za plaćanje,

• slike dokumenta osnova za plaćanje,

• specifikacije izvršenja osnova za plaćanje,

• podatka o redoslijedu osnove za plaćanje i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje i

• dokumenata iz sustava jednostavnog postupka stečaja potrošača.

Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sadrži popis svih neizvršenih osnova za plaćanje pojedinog ovršenika te podatke o ukupnom iznosu duga, vrsti osnove za plaćanje, izdavatelju i ovrhovoditelju, datumu i vremenu primitka osnove za plaćanje, statusu duga te sve ostale važne informacije iz osnova za plaćanje.

Ako je račun ovršenika blokiran ili ovršenik raspolaže informacijom da je u Fini zaprimljena osnova za plaćanje po kojoj će biti ovršen, može u Fini zatražiti otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na koji će se isplaćivati primanja koja su izuzeta od ovrhe ili nad kojima je ovrha ograničena, kako bi ovršenik njima mogao slobodno raspolagati. Zahtjev za otvaranje posebnog (zaštićenog) računa na obrascu Obavijesti o primanjima, naknadama i iznosima koji su izuzeti od ovrhe (Obavijest iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona), može se dostaviti u bilo koju Fininu poslovnicu. Otvaranje zaštićenog računa moguće je i putem online servisa za predaju dokumentacije, bez dolaska u Finine poslovnice. Dostava obrasca Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona putem online servisa omogućena je privremeno, dok su na snazi posebne mjere nacionalnog Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u svrhu sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Otvaranje zaštićenog računa za primanja, naknade i iznose koji su izuzeti od ovrhe ili na kojima je ovrha ograničena (članci 172. i 173. Ovršnog zakona):

1. Ovršenik popunjava obrazac Obavijesti iz članka 212. stavka 1. Ovršnog zakona,

2. Potpisani obrazac Obavijesti dostavlja u Fininu poslovnicu,

3. Fina nalaže banci otvaranje posebnog (zaštićenog) računa za ta sredstva i uplatitelja primanja obavještava o potrebi uplate tih primanja na posebni (zaštićeni) račun.

Literatura:

1. https://www.fina.hr/otvaranje-zasticenog-racuna

2. https://www.fina.hr/gradani/ovrha-na-novcanim-sredstvima

Izvor: https://www.racunovodja.hr/33/prestanak-moratorija-na-ovrhe-i-kako-otvoriti-zasticeni-racun-uniqueidmRRWSbk196E4DjKFq6pChAheL-SkszJ0fxyNAsjFCLsp80bW0Gpgig/?serp=1

prestanak_moratorija_na_ovrhe_i_kako_otvoriti_zasticeni_racun.txt · Last modified: 2020/11/17 05:37 by gasparovic