User Tools

Site Tools


prelazak_s_oporezivanja_porezom_na_dobitak_na_porez_na_dohodak_u_obrtnickim_djelatnostima

Prelazak s oporoezivanja porezom na dobitak na proez na dohodak u obrtničkim djelatnostima

  1. Obrtnici i slobodna zanimanja koji prijedu iz sustava poreza na dohodak na porez na dobitak, bez obzira jesu li to bili obvezni po sili zakona ili dragovoljno, obvezni su su tom sustavu ostai 5 godina
  2. Nakon tog vremena, ako ne ispunjavanju kriterije prema kojima su i dalje obvezni ostai u sustavu oporezivanje porezom na dohodak.
  3. Način oporezivanja može se promijeniti samo s početkom poreznog razdoblja.
  4. Obveznici poreza na dobitak obvezni su voditi poslovne knige po načelu dvostavnog knjigovodstva te dobitak utvrđivati kao razliku između obračunanih prihoda i obračunanih rashoda bez obzira jesu li naplaćeni ili plaćeni, dok obveznici poreza na dohodak utrvđuju osnovicu poprimitaka i plaćenih izdataka-načelo blagajne.
  5. Zbog razlike u načelima utvrđivanja porezne osnovice pri promjeni načina oporezivanja, u godini kada se promjeni načina oporezivanja, u godini kada se proemijenio način poporezivanja treba u poslovnim knjigama obaviti određene ispravke da bi se izbjeglo dvostruko plaćanje poreza.
  6. U slučaju prelaska s proeza na dohodak na porez na dobitak treba sastaviti poćetnu bilancu, a na kraju te godine obaviti ispravak dobitak ostvaregog u prvoj godini.
  7. U slučaju prelaska s proeza na dobitak na proez na dohodak otvorene stavke potraživanja i obvezu u bilanci stanja treta prenijeti u knjigu primitaka i izdataka sljedeće godine radi neutralizacije prihoda koji su već oporezovani porezom na dobitak i obveza koje su prethodne godine na temelju obračunskog načela evidentirane u rashode, i to zato da ne bi došlo do ponovnog oporezivanja ili sm,ajenja porezne osnovice.
  8. Obveznici poreza na dobitak ispostavljaju račune s oznakom R-1, dok obveznici poreza na dohodak izdaju račune s oznakom R-2. Stoga su pri prelasku na ponovno oporezivanje porezom na dohodak obrtnici obvezni već od prve ispoduke u kojou su prešli na oporezivanje dohotka ispostavljati račune s oznakom R-2.

RRIF 04/2010, Str. 139

prelazak_s_oporezivanja_porezom_na_dobitak_na_porez_na_dohodak_u_obrtnickim_djelatnostima.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)