User Tools

Site Tools


prekovremeni_rad

PREKOVREMENI RAD

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Pitanje:

Smatrate li da je poslodavac automatski dao nalog za prekovremeni rad time što je zaposlenika uputio na stručni skup koji se po programu odvija u neradne dane (subota, nedjelja, državni praznik), te je slijedom toga dužan platiti prekovremeni rad.

Odgovor:

Premda Zakon o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17) u čl. 65. st. 1. određuje da je poslodavac dužan radniku dati pisani zahtjev za prekovremenim radom, u Vašem konkretnom slučaju može se tumačiti da je zahtjev radniku dan neizravno, samim upućivanjem radnika na stručni skup koji se održava u neradne dane. Pisani zahtjev predstavlja dodatno sredstvo osiguranja radnika u smislu eventualnog dokazivanja prekovremenog rada, no to ne znači da prekovremeni rad bez pisanog zahtjeva ne bi bio moguć. U skladu s tim, prekovremeni rad treba se platiti povećano, kao i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi (čl. 94. Zakona o radu.)

Pitanje:

Da li postoji zakonsko ograničenje koliko dugo radnik može raditi prekovremeno? Recimo, da li može raditi mjesec i pol svaki tjedan po 10 sati prekovremeno?

Odgovor:

Zakon o radu (Narodne novine 93/14) ima samo dva ograničenja kod prekovremenog rada da ukupno trajanje radnog vremena kod prekovremenog rada ne smije biti dulje od 50 sati tjedno i ne smije biti duže od 180 sati godišnje. Nema drugih ograničenja. Dakle, radnik može raditi mjesec i pol po 10 sati prekovremeno (tj. do 50 sati tjedno).

Izvor: http://www.radno-pravo.hr/tumacenja/pitanja_i_odgovori.cfm?cat_id=1

prekovremeni_rad.txt · Last modified: 2018/09/28 00:45 by gasparovic