User Tools

Site Tools


pravo_na_pretporez_-_r2_05.09.2013

Pravo na pretporez - R2

Pitanje:

Novost je da si dobitaši mogu priznati pretporez po ulaznom računu primljenom od dohodaša bez obzira jesu li isti račun platili ili ne. Molim pojašnjenje

Odgovor:

Porez na dodanu vrijednost – dohodaš – obrtnik / R-2 – plaća po naplaćenoj naknadi. Pravo na pretporez po računu koji izdaje porezni obveznik dohodaš – obrtnik / R-2 a prima ga porezni obveznik dobitaš R-1 ima trenutkom primanja računa a ne trenutkom plaćanja računa.

Tumačenje proizlazi iz članka 60. Zakona o porezu na dodanu vrijednost koji u svojim odrednicama više ne navodi takvo ograničenje. Članak 60. Zakona o porezu na dodanu vrijednost navodi:

​(1) Porezni obveznik može odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) odbitak pretporeza nije isključen prema članku 58. stavcima 4. i 8., članku 61. stavku 1. te članku 62. stavku 1. ovoga Zakona,

b) ima račun u vezi s isporukom dobara i usluga, izdan u skladu s odredbama članaka 78., 79., 80. i 81. ovoga Zakona, osim u slučaju iz točke c) ovoga stavka,

c) da za uvezena dobra ima jedinstvenu carinsku deklaraciju u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje,

d) kada je obvezan platiti PDV temeljem prijenosa porezne obveze prema članku 75. stavku 1. točkama 3., 6. i 7. te članku 75. stavcima 2. i 3. ovoga Zakona,

e) da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun obveze PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije iskaže u prijavi PDV-a iz članka 85. stavka 1. ovoga Zakona i da ima odgovarajući račun izdan u skladu s odredbom članaka 78., 79., 80. i 81. ovoga Zakona,

f) kod plaćenog predujma pretporez može odbiti ako je primljeni račun izdan u skladu s člankom 78. stavkom 1. ovoga Zakona.

(2) Porezni obveznik odbija pretporez tako da od ukupnog iznosa PDV-a, koji je obvezan platiti za obračunsko razdoblje, odbije ukupni iznos pretporeza za koji su u obračunskom razdoblju ispunjeni uvjeti za odbitak pretporeza propisani ovim člankom.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

izvor: http://www.racunovodja.hr/pravo-na-pretporez-r2-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpMAWIrMouzC3/

pravo_na_pretporez_-_r2_05.09.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)