User Tools

Site Tools


pravo_na_novcanu_naknadu_za_nezaposlenost

Pravo na novčanu naknadu za nezaposlenost

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Radnik kome je prestao radni odnos treba se prijaviti na evidenciju nezaposlenih u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa

Nezaposlena osoba stječe pravo na novčanu naknadu ako u trenutku prestanka radnog odnosa odnosno prestanka samostalne djelatnosti ima najmanje devet mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca. Kao vrijeme provedeno na radu smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme u kojem je radnik bio privremeno nesposoban za rad, odnosno na rodiljnom, roditeljskom, posvojiteljskom ili skrbničkom dopustu, ako je za to vrijeme plaćen doprinos za zapošljavanje i realizirane obveze.

Prestanak samostalne djelatnosti utvrđuje se uvidom u odgovarajuće registre ( u kojem mora osoba biti brisana). Radnik kome je prestao radni odnos treba se prijaviti na evidenciju nezaposlenih u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Pravo na novčanu naknadu nema nezaposlena osoba kojoj je radni odnos prestao:

  • Zbog toga što je otkazala radni odnos odnosno službu, osim kod izvanrednog otkaza ugovora o radu uzrokovanog ponašanjem poslodavca;
  • Pisanim sporazumom o prestanku radnog odnosa ili službe;
  • Sudskom nagodbom kojom je utvrđen prestanak radnog odnosa;
  • Zbog toga što nije zadovoljila na probnom radu ili pripravničkom ili vježbeničkom stažiranju, odnosno nije u roku položila stručni ispit koji je utvrđen kao uvjet za nastavak rada;
  • Redovnim otkazom uvjetovanim skrivljenim ponašanjem radnika ili izvanrednim otkazom zbog teške povrede radne obveze odnosno službene dužnosti ili prestankom službe, po sili zakona zbog razloga uvjetovanih ponašanjem službenika ili
  • Zbog izdržavanja kazne zatvora duže od 3 mjeseca.

Ima izuzetaka, točno propisan kada će nezaposlena osoba imati pravo na novčanu naknadu iako joj je radni odnos prestao sporazumom, kao i za prestanak obavljanja samostalne djelatnosti iz opravdanih razloga.

Visina novčane naknade izračunava se prema zakonom propisanoj osnovici i to za prvih 90 dana je 60%, a preostalo vrijeme trajanja (korištenja) 30% od osnovice. Najviši iznos novčane naknade za prvih 90 dana korištenja ne može biti viši od 70%, a za preostalo vrijeme više od 55% iznosa prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini. Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđena posebnim propisom.

Duljina trajanja novčane naknade ovisna je o vremenu provedenom na radu. Osoba koja je provela na radu više od 32 godine i kojoj nedostaje do 5 godina do ispunjenja uvjeta dobne granice za stjecanje prava na starosnu mirovinu ima pravo na novčanu naknadu sve do ponovnog zaposlenja ili stjecanja uvjeta za mirovinu.

Zakon omogućava isplatu novčane naknade u jednokratnom iznosu i propisuje uvjete za to i posljedice toga.

Za korisnike novčane naknade bitno je i kako se primjenjuju odredbe Zakona o obustavi isplate novčane naknade, kao i druga prava po Zakonu o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti „N.N“ 16/17.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/pravo-na-novcanu-naknadu-za-nezaposlenost/12661

pravo_na_novcanu_naknadu_za_nezaposlenost.txt · Last modified: 2018/11/21 07:22 by gasparovic