User Tools

Site Tools


pozajmice_vlasnicima

Pozajmice vlasnicima

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Osnivač jeste “vlasnik” poduzeća, ali to mu ne daje pravo da direktno troši taj novac

Poduzeća koja dobro posluju, a nisu u fazi investicija i razvoja, obično imaju novca i osnivač često ima potrebu da taj novac troši za svoje privatne svrhe.

Ovo nije tema zanimljiva obrtnicima, jer oni novac sa žiro računa svojeg obrta slobodno mogu trošiti za privatne potrebe, s obzirom da posluju kao fizička osoba koja je prijavila obavljanje gospodarske djelatnosti. Kada dođe vrijeme plaćanja poreza, obveza će se utvrditi prema utvrđenoj visini dohotka, te će obrtnik na dan dospijeća te obveze morati namaći sredstva za njeno podmirenje. Njegova je odgovornost da upravlja svojim novčanim tokovima. Ne uplati li na vrijeme porez, poreznici obra­čunavaju kamatu i pokreću ovrhu.

Paušalno oporezovani obrtnici jednako mogu postupati, s tim da oni unaprijed znaju iznos svoje porezne obaveze, jer je ona paušalno utvrđena. Budu li primici veći od limita za određeni porezni razred, platit će razliku po rješenju - nešto nakon podnošenja izvještaja početkom siječnja za prethodnu godinu.

Osnivači poduzeća nalaze se u sasvim drugačijoj poziciji, pa na nju moraju paziti osobito oni koji su donedavno poslovali kroz obrt. Navike se u poduzeću moraju mijenjati.

Novac je imovina poduzeća, a ne osnivača i stoga se njime prvenstveno može raspolagati u poslovne svrhe. Osnivač jeste “vlasnik” poduzeća, ali to mu ne daje pravo da direktno troši taj novac.

Plaća li poslovnom karticom račune koji uopće nisu namijenjeni trošku poduzeća za ostvarenje poslovnog prihoda, mora na neki način osigurati opravdanje.

Često se u poslovnim knjigama nalaze salda pozajmica koje je osnivač dao poduzeću u nekom ranijem razdoblju, pa je moguće iznose prebiti.

Ako je ranije plaćao svojom gotovinom neke poslovne račune i iznos je dostatan za prijeboj, može ga se iskoristiti.

Ima li zadržane dobiti koja je raspoloživa za isplatu, iznosi se mogu prebijati, ali postoji značajna tehnička poteškoća: svaka isplata dobiti se treba na dan prijaviti putem JOPPD obrasca, te je potrebno na isti dan u državni proračun uplatiti pripadajućih 12% poreza na dohodak od isplaćene dobiti. Tu razinu usklađenosti sa knjigovođom teško je postići čak i kad imate svojeg zaposlenika koji se time bavi.

Pokazuje li poslovni rezultat do tog dana poslovanje sa dostatnim dobitkom, moguće je isplatiti akontaciju dobiti, ali i u ovom slučaju treba platiti spomenutih 12% poreza na isti dan, te dodatno pratiti iznos akontacija i paziti da on ne prijeđe stvarno utvrđenu čistu dobit na dan predaje prijave poreza na dobit.

Iz svih tih razloga, najpraktičnije je podignuti ili isplatiti na svoj privatni račun dostatni iznos pozajmice, a privatne račune onda plaćati sa privatnog računa.

Za pozajmicu je potrebno sastaviti ugovor, te u njemu definirati i kamatu, jer bi u protivnom korištenje novcem bez naknade predstavljalo primitak u naravi za primatelja pozajmice. Kao takvo bi podlijegalo obvezi obračuna i plaćanja doprinosa i poreza na teret poduzeća.

Ako je primatelj pozajmice zaposlenik poduzeća, moguće je ugovoriti nižu kamatnu stopu nego ako nije, a konkretne stope ćete doznati od svog knjigovođe.

U slučaju kad osnivač uzima pozajmicu, dodatna je okolnost porezna povezanost - koju treba znati tretirati sa ispravnom propisanom kamatnom stopom, te ju uvrstiti u izvješće o poslovima sa porezno povezanim osobama, koje se predaje uz prijavu poreza.

Nakon utvrđivanja dobiti, i plaćanja poreza na nju, osnivač može odlučiti da dobit isplati, pa potom pozajmljeni iznos novca i pripadajuće kamate do dana povratka uplati na račun poduzeća, ili može odlučiti da ne vrši gotovinsku isplatu dobiti, već da kompenzira dobitak sa pozajmicama.

Pri tome ne zaboravite na ove okolnosti: dobit se ne smije isplaćivati dok u bilanci postoji preneseni gubitak iz prethodnih godina; kompenzirati se može samo iznos koji ostane nakon plaćanja poreza na isplatu dobiti (gore spomenutih 12%); jednostavni d.o.o. isplatiti može tek ¾ dobiti, a jednu treba odvojiti u obvezne pričuve.

Procesi nisu naročito komplicirani, ali ih trebate imati pod kontrolom.

Sretno!

Izvor: https://burza.com.hr/portal/pozajmice-vlasnicima/12052

pozajmice_vlasnicima.txt · Last modified: 2017/11/24 06:23 by gasparovic