User Tools

Site Tools


povrat_pdv-a_iz_eu_-_najcesce_postavljena_pitanja_vat_refund

Povrat PDV-a iz EU - Najčešće postavljena pitanja – VAT Refund

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Za što se može podnijeti na zahtjev za povrat PDV-a putem elektroničkog sustava?Hrvatski obveznik PDV-a koji u Republici Hrvatskoj obavlja transakcije na temelju kojim ima pravo na odbitak pretporeza ima pravo na povrat zaračunanog PDV-a za dobra i usluge koja su mu isporučili ili obavili drugi porezni obveznici u državama članicama EU ili za dobra uvezena u druge države članice.

U kojem roku se mora podnijeti zahtjev za povrat PDV-a? Za ostvarenje povrata PDV-a u državama članicama EU hrvatski porezni obveznik podnosi elektronički zahtjev za povrat putem elektroničkog sustava za povrat najkasnije do 30. rujna kalendarske godine koja slijedi nakon razdoblja povrata.

Koje je razdoblje povrata? Razdoblje povrata ne smije biti dulje od jedne kalendarske godine niti kraće od 3 kalendarska mjeseca zaredom. Zahtjevi za povrat mogu se odnositi i na razdoblje kraće od 3 mjeseca ako to razdoblje obuhvaća kraj kalendarske godine.

Za koji iznos se može zatražiti povrat PDV-a? Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata kraće od jedne kalendarske godine, ali ne kraće od 3 mjeseca, iznos PDV-a za koji se traži povrat ne smije biti manji od 400 eura (3.100,00 kuna).

Ako se zahtjev za povrat odnosi na razdoblje povrata od jedne kalendarske godine ili na ostatak kalendarske godine, iznos PDV-a ne smije biti manji od 50 eura (400,00 kuna).

Trebaju li se priložiti računi? Država članica povrata može tražiti od podnositelja zahtjeva da elektroničkim putem dostavi presliku računa ili uvoznog dokumenta zajedno sa zahtjevom za povrat ako je oporezivi iznos računa ili uvoznom dokumentu jednak 1.000 eura ili više, ili protuvrijednosti tog iznosa u nacionalnoj valuti. Ako se račun odnosi na gorivo, prag je 250 eura ili protuvrijednost tog iznosa u nacionalnoj valuti.

Na kojem jeziku se podnosi zahtjev? Država članica povrata može odrediti kojim se jezikom ili jezicima mora služiti podnositelj zahtjeva pri davanju informacija u zahtjevu za povrat ili eventualnih dodatnih informacija.

U kojem roku se dobiva povrat PDV-a? Država članica povrata obavještava podnositelja o svojoj odluci da odobri ili odbije zahtjev za povrat u roku od 4 mjeseca od njegova primitka od strane te države članice, a najviše u roku od 8 mjeseci ako se traže dodatne informacije.

Može li se podnijeti žalba protiv odbijanja zahtjeva? Protiv odluke o odbijanju zahtjeva za povrat podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu nadležnim tijelima države članice povrata u obliku i u rokovima utvrđenim za žalbu u slučaju podnošenja zahtjeva za povrat od strane osobe koje imaju sjedište u toj državi članici.

Da li će preko sustava ePorezna biti moguće predavati zahtjeve za povrat PDV-a iz idržava članica za hrvatske porezne obveznike? Ne, zahtjevi za povrat PDV-a iz druge države članice neće se podnositi putem sustava ePorezna već preko elektroničkog sustava za povrat PDV-a.

Kako se pristupa sustavu za povrat? Elektroničkom sustavu za povrat PDV-a moći će pristupiti kako podnositelj zahtjeva za povrata tako i njegov opunomoćenik nakon što se registriraju za korištenje VAT Refund sustava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave (po prebivalištu podnositelja zahtjeva). Zahtjevi za registraciju podnositelja zahtjeva i opunomoćenika te opoziv punomoći podnose se putem obrazaca dostupnih na stranicama Porezne uprave. Nakon registracije korisnici će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu, te će se sustavom ovlaštenja putem punomoći omogućiti će se opunomoćeniku da podnosi zahtjev umjesto podnositelja zahtjeva.

Na koji broj telefona možemo doći do informacija? Informacije o sustavu se objavljuju na Internet stranicama Porezne Uprave.

Kontakt osoba ispred Porezne uprave Hrvatske za daljnje upite? Za sada je predviđeno informiranje samo na Internet stranicama PU.

Kako možemo registrirati naše klijente u sustav kako bismo ih predstavljali kao agenta (opunomoćenika) za povrat PDV-a? Sustavu za povrat PDV-a će moći pristupiti kako podnositelj zahtjeva za povrat PDV-a tako i njegov opunomoćenik nakon što se registriraju za korištenje elektroničkog VAT Refund sustava u nadležnoj ispostavi Porezne uprave. Zahtjevi za registraciju podnositelja zahtjeva za povrat PDV-a tako i opunomoćenik te opoziv punomoći podnose se putem obrazaca dostupnih na stranicama Porezne uprave. Nakon registracije korisnici će dobiti korisničko ime i lozinku za pristup sustavu,a putem punomoći omogućiti će se ovlaštenom opunomoćeniku da podnosi zahtjev umjesto podnositelja zahtjeva. Svaki opunomoćenik i svaki podnositelj zahtjeva ponaosob moraju biti registrirani u sustavu za povrat PDV-a.

Kakva je procedura i koji su dokumenti potrebni za registriranje u sustav za povrat PDV-a? Procedura i potrebni dokumenti biti će objavljeni na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

Koje su tehničke specifikacije sustava? Tehničke specifikacije sustava su razvijene u skladu sa tehničkim specifikacijama sustava odobrenim od strane Europske Komisije.

Da li su dozvoljene korekcije zahtjeva za povrat PDV-a? Da, u skladu sa Direktivom i specifikacijama od Europske Komisije.

Da li je dozvoljen drugi godišnji zahtjev za povrat PDV-a? Tijekom jedne godine dozvoljeno je podnijeti ukupno četiri zahtjeva za povrat (jedan po kvartalu). Također je dozvoljeno podnositi više zahtjeva za povrat u istom razdoblju, a za isto razdoblje, dokle god to razdoblje ne prelazi godinu dana.

Na koji način se može kontaktirati tehnička podrška u slučaju problema sa sustavom? Procedura kontaktiranja tehničke podrške biti će objavljena na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

Da li će biti omogućene XLM ili SCV sheme? Funkcionalnost slanja zahtjeva putem web servisa (xml porukom) je u planu razvoja i svi detalji će biti objavljeni na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

Kao država podnositelja zahtjeva za povrat (Memeber State of Establishment – MSEST), da li će Republika Hrvatska dozvoljavati obveznicima da podnose zahtjeve za povrat PDV-a iz druge države članice za razdoblja prije 01.07.2013. (validacijsko pravilo 11060)? Sustav će dozvoljavati slanje i primanje takvih zahtjeva, te neće biti nikakvih ograničenja.

Kao država povrata (Memeber State of Refund – MSREF), da li će Republika Hrvatska dozvoljavati obveznicima iz drugih država članica da podnose zahtjeve za povrat PDV-a za razdoblja prije 01.07.2013. (validacijsko pravilo 11050)? Sustav će dozvoljavati primanje takvih zahtjeva, te neće biti nikakvih ograničenja. Sa poslovne strane takvi zahtjevi će biti odbijeni koristeći validacijsko pravilo 11050.

Kao tvrtka koja se bavi uslugom zastupanja kod postupka povrata PDV-a iz drugih država članica, da li je potrebno (i moguće) da dobijemo hrvatski porezni broj? Moguće je, ali nije potrebno za korištenje hrvatskog sustava za povrat PDV-a. Zastupnik u sustavu za povrat PDV-a se prijavljuje u nadležnoj Ispostavi Porezne uprave koristeći obrasce punomoći koji će biti dostupni na stranicama Porezne uprave. Registrira se preko svojega nacionalnoga PDV ID broja ili preko svojega nacionalnoga poreznog broja.

Koja je procedura za dobivanje hrvatskog PDV ID broja/osobnog identifikacijskog broja? Hrvatski PDV ID brojevi za strance se izdaju u Poreznoj upravi, Područnom uredu Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, Službi za povrat PDV-a inozemnim poduzetnicima. Detaljna procedura je dostupna na službenim Internet stranicama Porezne uprave. http://www.porezna-uprava.hr/PdviEu/Stranice/DokumentiPDViEU.aspx))

Da li je potreban digitalni certifikat ili elektronički potpis za korištenje sustava? Ne, sustavu se pristupa koristeći korisničko ime i lozinku.

Da li naši klijenti u Republici Hrvatskoj moraju donijeti punomoć na svoju lokalnu ispostavu Porezne uprave koja će nas ovlastiti da podnosimo zahtjeve za povrat PDV-a u njihovo ime? Da, postupak će biti opisan na službenim Internet stranicama Porezne uprave.

Da li punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika? Ukoliko je punomoć podnesena od strane opunomoćenika, a bez prisutnosti poreznog obveznika – opunomoćitelja, i ako službena osoba posumnja u istinitost punomoći, može zahtijevati da se punomoć ovjeri kod javnog bilježnika.

Izvor: http://enumero.hr/cesta-pitanja/povrat-pdv-iz-eu

povrat_pdv-a_iz_eu_-_najcesce_postavljena_pitanja_vat_refund.txt · Last modified: 2017/09/28 00:01 by gasparovic