User Tools

Site Tools


potvrda_o_rezidentnosti_20.03.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Potvrda o rezidentnosti

Pitanje:

S obzirom na međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja dobili smo od partnera Potvrdu o rezidentnosti. Potvrdu je potrebno dostaviti u Poreznu prije plaćanja računa ili je dovoljno čuvati u našoj arhivi?

Odgovor:

Ako se pri isplati naknada ne plaća porez po odbitku na temelju primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, primatelj naknade može umjesto obrasca „Zahtjeva“ dostaviti samo potvrdu o rezidentnosti od nadležnog inozemnog poreznog tijela, koja se ne podnosi Poreznoj upravi.

Ako se pri isplati plaća porez po odbitku na temelju primjene ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, obrazac »Zahtjev« treba biti ovjeren od nadležnog inozemnog poreznog tijela i podnosi se Poreeznoj upravi za svaku isplatu. Iznimno, ako se radi o učestalim isplatama, ovjereni „Zahtjev“ se Poreznoj upravi podnosi pri prvoj isplati, a potom ga je potrebno podnositi svakih dvanaest (12) mjeseci

izvor: http://www.racunovodja.hr/33/potvrda-o-rezidentnosti-uniqueidRCViWTptZHKKR9gb8ZvmpPkk-6SAjIKB/?serp=1

potvrda_o_rezidentnosti_20.03.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)