User Tools

Site Tools


postoji_li_zastara_za_naplatu_duga_za_doprinose_i_moze_li_se_placatu_u_ratama

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Postoji li zastara za naplatu duga za doprinose i može li se plaćatu u ratama?

naplata_duga.jpg

Pitanje: Postoji li zastara za naplatu duga za doprinose i može li se plaćatu u ratama?

Odgovor:

Bez obzira na zatvaranje obrta, njegov nositelj (vlasnik) je odgovoran za dugovanje koje je prouzročio tijekom rada njegovog obrta, jer je i kao obrtnik nastupao u svojstvu fizičke osobe, dakle, nije se radilo o „firmi“ koja je zatvorena pa se vjerovnici nemaju odakle naplatiti.

Zastara za dugovanja s naslova obveznih doprinosa na i iz plaće postoji i iznosi 5 (pet) godina (relativna – podrazumijeva da je ovlašteno tijelo poduzelo nekakve radnje u smjeru naplate duga, pa ako je postupak se može voditi i nakon isteka ovih 5 godina) počevši od 1. siječnja godine koja slijedi iza godine u kojoj je doprinose trebalo platiti.

Apsolutna zastara iznosi 10 (deset) godina, što konkretno znači da se postupak radi naplate koji je pokrenut unutar roka relativne zastare (5 godina), mora dovršiti pravomoćnom odlukom prije isteka roka apsolutne zastare (10 godina).

Ako postoji pravomoćna i ovršna odluka kojom je utvrđen dug, zastara za naplatu potraživanja iznosi dodatnih 10 (deset) godina. Obročna otplata se obično može dogovoriti u nadležnom uredu Porezne uprave.

Izvor: Pitanje:Postoji li zastara za naplatu duga za doprinose i može li se plaćatu u ratama?

postoji_li_zastara_za_naplatu_duga_za_doprinose_i_moze_li_se_placatu_u_ratama.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)