User Tools

Site Tools


poslovne_dozvole_za_strance

Poslovne dozvole za strance

Zahtjev za izdavanje poslovne dozvole kao strani državljanin podnosite nadležnoj policijskoj upravi ili postaji, a uvjet za dobivanje dozvole je suglasnost Hrvatske gospodarske komore.

Poslovna dozvola više nije istovremeno odobrenje boravka i rada, već se odnosi isključivo na dozvolu rada u Republici Hrvatskoj. Poslovna dozvola može se izdati stranim državljanima koji su:

• osnivači vlastitog trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj ili u trgovačkom društvu imaju većinski udio od najmanje 51 posto, a ostvaruju poslovnu aktivnost radi obavljanja djelatnosti u Hrvatskoj

• vlasnici obrta koji su registrirali poslovnu aktivnost u Republici Hrvatskoj, odnosno samo jednom od suvlasnika zajedničkog obrta

• osobe koje se bave slobodnim zanimanjima, sukladno propisima Republike Hrvatske

• pružatelji usluga u ime inozemnog poslodavca.

Preduvjet za poslovnu dozvolu

Prethodni uvjet za dobivanje poslovne dozvole je suglasnost Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Stranci koji su državljani zemalja Europske unije nisu dužni dobiti prethodnu suglasnost HGK-a. Podnošenje zahtjeva

Zahtjev za izdavanje poslovne dozvole podnosi se u nadležnoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji (PU/PP)

• prema sjedištu trgovačkog društva ili obrta u Republici Hrvatskoj

• prema mjestu obavljanja slobodnog zanimanja, ako se bavite slobodnim zanimanjem sukladno propisima Republike Hrvatske

• prema sjedištu trgovačkog društva, podružnice ili predstavništva s kojim inozemni poslodavac kod kojega ste zaposleni ima sklopljen ugovor, odnosno prema mjestu pružanja usluge u turizmu ako je riječ strancu koji pruža usluge u ime inozemnog poslodavca.

Policijska uprava, odnosno postaja će po službenoj dužnosti potrebnu dokumentaciju uputiti nadležnoj županijskoj komori HGK-u radi ishođenja suglasnosti.

Detaljan opis postupka, popis potrebnih dokumenata i obrasce možete pronaći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova.

Reguliranje boravka

Da biste mogli početi s radom u Hrvatskoj, nije vam dovoljna samo poslovna dozvola, nego morate regulirati privremeni boravak u svrhu rada.

Zahtjev za izdavanje odobrenje privremenog boravka podnosite istodobno sa zahtjevom za izdavanje poslovne dozvole, a kako to učiniti, objašnjeno je na stranicama MUP-a.

Izvor: http://www.orkis.hr/poslovne-dozvole-za-strance-529.aspx

poslovne_dozvole_za_strance.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)