User Tools

Site Tools


posebni_porezi-godisnja_izvjesca_i_obveze_proizvodaca_i_uvoznika

Posebni porezi-godišnja izvješća i obveze proizvođača i uvoznika

  • Obvezu izrade godišnjih izvješća o posebnim porezima imaju samo porezni obveznici za dobra koja se oporezuju posebnim porezima
  • Obveznici plaćanja posebnih poreza- proizvođači i uvoznici, trebaju nadležnoj carinarnici predati godišnja izvješća o obračunanim i plaćenim posebnim porezima, a proizvđači i uvoznici duhanskih proizvoda izvješća predaju Središnjem uredu Carinske uprave
  • Sadržaj i oblik godišnjih izvješća je jednak kao i za mjesečna izvješća.
  • Proizvođači vina, neovisno o tome što se posebni porez na vion (od grožđa i voća) plaća u svoti od “0” kn, trebaju nadležnoj carinarnici predati izvješće-obrazac GI-V s podatcima o godišnjoj proizvodnji, isporukama i zalihama vina.
  • Uz godišnja izvješća za 2008, koja treba predati najkasnije do. 31. siječnja 2009. , treba priložiti i popisne liste proizvoda koje se oporezuju posebnim porezima (inventuru).

(RRIF 1/2009 str. 273)

posebni_porezi-godisnja_izvjesca_i_obveze_proizvodaca_i_uvoznika.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)