User Tools

Site Tools


porezni_tretman_troskova_reprezentacije_i_promidzbe

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o . Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Porezni tretman troškova reprezentacije i promidžbe

piggy-bank-non-profit-organization.jpg

Kako više-manje svi mi volimo biti počašćeni ili dobiti nekakav poklončić, tako je i ova tema uvijek interesantna.

Naravno, u ovom članku nećemo davati ideje tipa što pokloniti već ćemo se ukratko pozabaviti poreznom problematikom troškova ugošćenja i poklona u poslovnom svijetu. Dakle, ukoliko ste poduzetnik, a niste škrtac ili škrtica, moglo bi vas zanimati.

Što je reprezentacija?

Reprezentacijom zovemo troškove:

- ugošćenja poslovnih partnera (hrana i piće, troškovi odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), te

- darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda.

Često se u praksi misli da su to oni troškovi kada odete na ručak sa kolegama iz firme, pa potom donesete račun u knjigovodstvo. Ili kad kupite kavu, sokove, kekse i sl., pa sve to „potamanite“ na račun poduzeća ili obrta. E to nije reprezentacija.

Bar ne službeno. Zašto? Jer privatne potrebe zaposlenika, kao što su glad, žeđ (osim vode), i ostale slične sporedne pojave, u pravilu nisu poslovni trošak, osim kao plaća. Da, plaća u naravi. Pa bi onda na sve pojedeno i popijeno još trebalo obračunati doprinose i poreze na dohodak i prireze i…to je to. Zaključak: bolje je biti poslovni partner nego zaposlenik! Jer, za poslovnog partnera može sve to bez doprinosa i dr. Isto vrijedi za ostale gore navedene troškove.

Tako, ako vas posjeti poslovni partner, a trošak smještaja u hotelu ide na teret vašeg poslovanja, trošak hotela smatrati će se reprezentacijom.

To znači, da će se porezno priznati 30% troška na temelju računa, dok će preostalih 70% biti također trošak, ali neće umanjiti osnovicu poreza na dobit kod obračuna poreza na dobit na kraju godine. Ako pritom tražite R-1 ili R-2 račun, a obveznik ste PDV-a, možete odbiti i pretporez u visini od 30% od iznosa PDV-a na računu. Za malo veselja.

Ako ste pak zaposlenik, trošak smještaja biti će u potpunosti priznat ako se radi o smještaju na službenom putu. A službeni put znači da ste poslovno upućeni u mjesto udaljeno najmanje 30 kilometara od mjesta rada i/ili mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta.

Ako smještaj ne zadovoljava ovaj kriterij, tada će se trošak smještaja smatrati plaćom. Ako niste u radnom odnosu, već recimo direktor ili vlasnik ili netko treći, tada će se taj trošak smatrati drugim dohotkom. Pa opet plaćaj doprinose, porez na dohodak i prirez. Možda dobijete i zahvalnicu od države.

Osim ugošćenja i sl., troškovima reprezentacije smatraju se i troškovi reklamnih proizvoda i sl., osim ako se ne radi o troškovima promidžbe.

Kada su pokloni trošak promidžbe?

Zašto je bitno da li se radi o reprezentaciji ili promidžbi. Pa zato što je promidžba 100% priznat trošak, a i pretporez se sada može odbiti u potpunosti. Dakle, čitajte pažljivo:

Pravilnik o porez na dobit kaže: Iznimno od…, ne smatraju se reprezentacijom proizvodi i roba iz asortimana poreznog obveznika prilagođeni za te svrhe (poklanjanje poslovnim partnerima) s oznakom »nije za prodaju«, te drugi reklamni predmeti s nazivom tvrtke, proizvoda i drugog oblika reklame (čaše, pepeljare, stolnjaci, podmetači, olovke, rokovnici, upaljači, privjesci i slično) dani za uporabu u prodajnom prostoru kupca, a ako se daju potrošačima, ne smatraju se reprezentacijom do 80,00 kuna pojedinačne vrijednosti.

Novi pravilnik o PDV-u kaže: reprezentacijom se ne smatra (smatra se promidžbom) davanje poklona u vrijednosti do 80,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama. Pritom, povremeno znači jednoj osobi u jednom tromjesečju.

Znači, ako poklon zadovoljava ove definicije (kada se ne radi o reprezentaciji), porezno gledano, prošli ste povoljno.

Ako sve napisano ne možete zapamtiti, spremite si ovaj tekst kao podsjetnik. Bar za neko vrijeme, dok ponovo ne dođe do promjene zakona.

Izvor: http://ekonos.hr/clanci.php?grupa=2&clanak=108

porezni_tretman_troskova_reprezentacije_i_promidzbe.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)