User Tools

Site Tools


porezna_prijava_-_neoporezivi_dio_dohotka

Porezna prijava - neoporezivi dio dohotka!

U ovom tekstu možete naći najvažnije informacije o osobnom odbitku, neoporezivom dijelu dohotka. Za 2009. godinu on na mjesečnoj bazi iznosi 1.800 kuna. Na iznose preko 1.800 kuna primjenjuju se četiri porezne stope.

Neoporezivi dio prihoda, godišnji odbitak, ostao je nepromijenjen i iznosi 1.800 kuna. Na godišnjoj razini to je iznos od 21.600 kuna.

Porezne stope

Na ostale iznose primjenjuju se četiri porezne stope

15 posto - do 43.200 kuna 25 posto - 43.200 do 108.000 kuna 35 posto - 108.000 do 302.400 kuna 45 posto svi iznosi iznad 302.400 kuna

Neoporezivi dio povećava se faktorima (koeficijentima) pa tako osobni odbitak poreznog obveznika utvrđuje kao zbroj osnovnog osobnog odbitka poreznog obveznika i osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i uzdržavanu djecu, plaćene doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje (ukoliko osiguranik nije drugačije osiguran) osobni odbitak za zdravstvene usluge, odbitak za stambene potrebe te odbitak na dana darovanja.

Objašnjenja pojmova

Maksimalna ukupna porezna olakšica ostala je ista kao i prošlih godina i iznosi 12.000 kuna. U taj iznos ulaze uplaćene premije dopunskog i zdravstvenog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog fonda, zdravstvenih usluga te adaptacije stana.

Pod uzdržavanim članovima obitelji Zakon smatra osobe čiji dohodak ne prelazi 10.800 kuna na godišnjoj razini.

Važno za znati - Višak osobnog odbitka je razlika između godišnjeg osobnog odbitka i godišnje porezne prijave. Tako se osobni odbitak kao neoporezivi dio dohotka može iskoristiti samo do visine ostvarenog dohotka, a eventualni višak se ne može prenijeti u 2010 godinu.

http://www.profitiraj.hr/racunovodstvo-i-porezi/porezna-prijava-neoporezivi-dio-dohotka/

porezna_prijava_-_neoporezivi_dio_dohotka.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)