User Tools

Site Tools


porez_na_dohodak_sto_se_mijenja_od_01.03.2012._godine

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Porez na dohodak – Što se mijenja?

poez_na_dohodak.jpg

Navedene izmjene koje će biti prikazane u nastavku se temelje na Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak i Zakona o doprinosima. Navedeni nacrti su bili dio sjednice vlade održane 9.2.2012. godine, te se može sa velikom sigurnošću smatrati da će kao takvi biti i izglasani. Vrlo je važno da reagirate pravovremeno jer se većina bitnih odredbi počinje primjenjivati od 1.3.2012. godine.

Zakon o porezu na dohodak

Pitanje oporezivanja dividendi i udjela u dobiti

Ono što je svakako najbitnije za poduzetnike (vlasnike društava) je da se uvodi porez na dohodak na isplaćene dividende i udjele u dobiti. Porez na dohodak bi trebao funkcionirati kako slijedi:

a) Porez na dohodak će se naplaćivati na sve isplate dividendi i udjela u dobiti izvršene nakon 1.3.2012. godine, a iz svih dobiti počevši od 31.12.2000. godine.

Navedeno konkretno znači da ako 2.3.2012. sebi kao vlasniku društva isplatite zadržanu dobit iz 2001. godine, društvo će na navedenu isplatu zaračunati 12% poreza na dohodak te će te automatski primiti manje novca.

b) Porez se ne naplaćuje na iznose dividendi i udjela u dobiti primljene od strane dioničara / člana društva do iznosa 12.000 HRK godišnje. Iznad navedeno oslobođenje će se moći koristit u godišnjoj prijavi poreza na dohodak. Naime, prilikom isplate, isplatitelj će razrezati porez na dohodak bez korištenja osobnog odbitka i bez gore navedenog oslobođenja primatelju dividende i udjela u dobiti. Primalac će oslobođenje koristiti podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak.

c) Porez na dohodak na isplaćene dividende i udjele u dobiti se naplaćuje po stopi od 12%.

d) Nepokriveni predujmovi dobiti podliježu stopi od 35% poreza na dohodak

Ako ste tijekom 2011. godine kao vlasnik društva sebi isplatili 200.000 HRK predujmova dobiti, a sastavite financijske izvještaje nakon 1.3.2012. godine, kada ćete utvrditi dobit razdoblja od 150.000 HRK, 50.000 HRK isplaćenih predujmova koji nisu pokriveni s dobit razdoblja predstavljaju izuzimanje oporezivo stopom poreza na dohodak od 35%.

e) Kada nastaje obveza poreza na dohodak?

Iako sam Zakon navodi da su oporezive isplate dividendi i udjela u dobiti, a ne predujma dobiti, iz čega bi proizlazilo da trenutak oporezivanja porezom na dohodak nastaje tek isplatom finalne dobiti razdoblja, ostaju otvorena brojna pitanja kako nivelirati obračune isplaćenih predujmova i finalne dobiti na isplatu.

Na primjer, tijekom razdoblja ste primili 100.000 HRK predujmova, što će biti i finalna dobit koju će te primiti od društva. Ipak, s odlukom o finalnoj dobiti društvo će uplatiti 12.000 HRK na ime poreza u državni proračun, dok će preostalih 88.000 HRK (100 – 12) biti Vaš udio u dobiti. Po navedenom ispada da bi društvu trebali vratiti 12.000 HRK!!!!

Radi navedenog, potrebno je pričekati jasnije upute glede isplate predujmova dobiti.

Ostale značajne izmjene Zakona o porezu na dohodak

• Iznos osobnog odbitka je povećan sa 1.800,00 na 2.200,00 kn

• Rezidentima koji su ostvarili mirovine na temelju prijašnjih uplata obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje i na temelju prijašnjih uplata premija osiguranja za dokup djela mirovine na teret poslodavca priznaje osobni odbitak u visini ukupne mirovine ostvarene u poreznom razdoblje, najmanje 2.200,00 kn a najviše do 3.400,00 kn mjesečno. Navedeni iznos osobnog odbitka je povećan sa 1.800,00 do maksimalno 3.200,00 na 2.200,00 na 3.400,00 kn.

• Mjenjaju se porezni razredi sukladno promjeni osobnog odbitka – novi porezni razredi na mjesečnoj razini su do 2.200,00 kn-oporezivo sa 12%, od 2.200,00 do 8.800,00-oporezivo sa 25% te iznad 8.800,00 kn-oporezivo sa 40%.

• Mijenjaju se kriteriji za priznavanje uzdržavanih članova obitelji Dodatne detalje navedenih promjena možete pronaći u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak s konačnim prijedlogom Zakona.

Navedeni Nacrt možete pronaći na sljedećem linku: http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2012/7_sjednica_vlade_republike_hrvatske

Promjene vezane uz izmjene i dopune Zakona o doprinosima

Od promjena vezanih uz Zakon o doprinosima treba spomenuti kao najvažniju promjenu snižavanje stope za zdravstveno osiguranje koja je snižena sa 15% na 13%. Niz ostalih izmjena su prvenstveno usmjerene na poboljšanje naplate i evidencije plaćenih doprinosa.

Dodatne detalje navedenih promjena možete pronaći u Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o doprinosima s konačnim prijedlogom zakona.

Navedeni Nacrt možete pronaći na sljedećem linku: http://www.vlada.hr/hr/naslovnica/sjednice_i_odluke_vlade_rh/2012/7_sjednica_vlade_republike_hrvatske

Izvor:http://www.profitiraj.hr/novosti/porez-na-doodak-sto-se-mijenja/

porez_na_dohodak_sto_se_mijenja_od_01.03.2012._godine.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)