User Tools

Site Tools


porez_na_dohodak_izvori_dohotka_2._dio

Porez na dohodak – izvori dohotka (2.dio)

www.actarius.hr

info@actarius.hr

U prošlom blogu smo pisali o vrstama dohotka koje poznaje Zakon o porezu na dohodak te njegovoj podjeli na godišnji i konačni dohodak.

Definirali smo i što predstavlja godišnji dohodak te kako se oporezuje.

U ovom blogu ćemo objasniti što je to konačni dohodak te kako se on oporezuje.

Također ćemo pokazati kako se izračunava visina osobnog odbitka kao i za uzdržavane članove.

Karakteristika konačnog dohotka je :

  • oporezivanje po propisanim stopama
  • po osnovi tih dohodaka ne mogu se koristiti osobni odbici
  • ne oporezuju se na godišnjoj razini

Jednom oporezovan sa aspekta zakona je i konačno oporezovan tj. nije ga moguće nadoporezivati putem godišnje porezne prijave.

Također za takve vrste dohotka nije moguće kod oporezivanja umanjivati poreznu osnovicu putem osobnih odbitaka.

Inače je poreznom reformom od 01.01.2017 godine povećan osobni odbitak kako je prikazano u sljedećoj tablici :

– iznosi 3.800,00 kn – izračunava se kao koeficijent 1,5 osnovice osobnog odbitka zaokruženo na stoticu

– 2.500,00 x 1,5 = 3.750,00 = 3.800,00 – jednak za sve porezne obveznike (radnike, umirovljenike, obveznike koji imaju prebivalište na potpomognutim područjima)

Iz tablice je vidljivo da Zakon definira osnovni odbitak u visini 2.500,00 kuna putem kojeg se izračunava osnovni osobni odbitak te odbici za uzdržavane članove.

Visina odbitaka za uzdržavane članove prikazana je u sljedećoj tablici :

Konačnim dohotkom se smatra :

– dohodak od imovine i imovinskih prava (po rješenju, po odbitku ili paušalno)

– dohodak od kapitala

– dohodak od osiguranja

– dohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno

– drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa (smatra se konačnim)

– drugi dohodak po osnovi razlike vrijednosti i visine sredstava kojima je stečena (smatra se konačnim)

Kojim stopama poreza na dohodak se oporezuje prikazano je u sljedećoj tablici :

Izvor dohotka Stopa PDOH
1. Dohodak od imovine i imovinskih prava
najamnina i zakupnina 12%
imovinska prava 24%
otuđenje nekretnina i imovinskih prava 24%
otuđenje posebnih vrsta imovine 12%
2. Dohodak od kapitala
izuzimanja imovine i korištenje usluga 36%
kamate 12%
dodjela ili opcijska kupnja vlastitih dionica 24%
kapitalni dobitak 12%
dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu 12%
3. Dohodak od osiguranja 12%
4. Drugi dohodak – konačni
dohodak po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena 36% + uvećanje 50%
drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa iznad najviše osnovice 36%

Izvor: http://finprojekt.hr/2017/03/27/porez-na-dohodak-izvori-dohotka-2-dio/

porez_na_dohodak_izvori_dohotka_2._dio.txt · Last modified: 2017/11/22 07:44 by gasparovic