User Tools

Site Tools


porez_na_dohodak_izvori_dohotka

Porez na dohodak – Izvori dohotka

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Zakon o porezu na dohodak definira 6 vrsta dohotka:

1. dohodak od nesamostalnog rada

2. dohodak od samostalne djelatnosti

3. dohodak od imovine i imovinskih prava

4. dohodak od kapitala

5. dohodak od osiguranja

6. drugi dohodak.

Zadnjom poreznom reformom od 01.01.2017. navedene vrste dohotka podijeljene su u 2 skupine :

1. godišnji dohodak

2. konačan dohodak

GODIŠNJI DOHODAK KONAČNI DOHODAK
dohodak od nesamostalnog rada (plaće i mirovine)dohodak od imovine i imovinskih prava (oporeziv po rješenju Porezne uprave ili paušalno ili porezom po odbitku)
dohodak od kapitala
dohodak od osiguranja
dohodak od samostalne djelatnostidohodak od samostalne djelatnosti koji se oporezuje paušalno
drugi dohodak (koji se NE smatra konačnim) drugi dohodak po osnovi povrata doprinosa (smatra se konačnim)
dohodak ostvaren po osnovi razlike vrijednosti imovine i visine sredstava kojima je stečena (smatra se konačnim)

Karakteristika godišnjeg dohotka :

  • plaćanje predujmova poreza na dohodak tijekom godine
  • mogu se koristiti osobni odbici
  • oporezuje se na godišnjoj razini putem posebnog postupka ili godišnje porezne prijave kao zbroj :

dohodak od nesamostalnog rada

+ dohodak od samostalne djelatnosti

+ drugi dohodak (osim drugog dohotka koji se smatra konačnim

Znači da se tokom godine plaćaju akontacije poreza na dohodak prilikom isplate primitka, dok se na godišnjoj razini nabrojane vrste dohotka sumiraju te se mogu dodatno oporezovati u ovisnosti o visini utvrđenog godišnjeg dohotka. Sljedeća tablica pokazuje koje su stope poreza na godišnji dohodak :

Porezna stopa Vrste dohotka Mjesečna porezna osnovica Godišnja porezna osnovica
24% nesamostalni rad (plaća, mirovina) do 17.500,00 kn do 210.000,00 kn
36% nesamostalni rad (plaća, mirovina) iznad 17.500,00 kn iznad 210.000,00 kn
24% drugi dohodak

Važno je naglasiti da se godišnja porezna osnovica za primjenu stope od 24% uvećava se za iznos ostvarenog drugog dohotka u poreznom razdoblju ako je taj iznos manji od peterostrukog iznosa osnovice osnovnog osobnog odbitka – manji od 12.500,00 kn (5 x 2.500,00)

Primjerice, ako je porezni obveznik u 2017. ostvario dohodak od nesamostalnog rada 205.000,00 kn i drugi dohodak 10.000,00 kn kod utvrđivanja godišnjeg dohotka (plaća + drugi dohodak) na ukupan dohodak od 215.000,00 kn primijeniti će se stopa od 24%.

Izvor: http://finprojekt.hr/2017/03/21/porez-na-dohodak-izvori-dohotka/

porez_na_dohodak_izvori_dohotka.txt · Last modified: 2017/11/22 07:19 by gasparovic