User Tools

Site Tools


porez_na_dohodak

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Porez na dohodak

gift_a.jpg

Ovisno o visini dohotka, porezna stopa iznosi od 12 do 40 posto

Obveznici poreza na dohodak su fizičke osobe koje ostvaruju dohodak iz bilo kojeg od navedenih izvora:

  • dohodak od nesamostalnog rada
  • dohodak od samostalne djelatnosti
  • dohodak od imovine i imovinskih prava
  • dohodak od kapitala
  • dohodak od osiguranja
  • drugi dohodak.

Porezna osnovica

Osnovicu za obračun poreza čini zbroj svih ostvarenih dohodaka umanjen za osnovni osobni odbitak. Osobni odbitak iznosi 1800 kuna mjesečno do 29. veljače 2012., a od 1. ožujka 2012. iznosi 2200 kuna mjesečno.

Porez na dohodak ne plaća se na sljedeće primitke:

  • naknadu plaće za vrijeme privremene nezaposlenosti i spriječenosti za rad isplaćenu na teret sredstava obveznih osiguranja
  • primitke učenika i studenata na redovnom školovanju za rad preko učeničkih i studentskih udruga, po posebnim propisima i do propisanog iznosa
  • naknade štete zbog posljedica nesreće na radu prema odluci suda ili nagodbi u tijeku sudskog postupka, ako je naknada određena u jednokratnom iznosu
  • ostale zakonom navedene primitke.

Porezne stope

Primjenom poreznih stopa od 12, 25 i 40 posto na osnovicu, dobiva se iznos poreza koji ste dužni podmiriti.

stopa God. porezna osnovica od 1. ožujka 2012.

12 posto do 26.400 kuna

25 posto iznad 26.400 do 105.600 kuna

40 posto iznad 105.600 kuna

Na obračunani iznos poreza na dohodak obračunava se prirez (ako je propisan za općinu, odnosno grad u kojem imate prebivalište ili uobičajeno boravište), a stope prireza možete pronaći na stranicama Porezne uprave.

http://www.porezna-uprava.hr/porezi/v_poreza15.asp?id=b02d1

Dodatne informacije:

http://www.porezna-uprava.hr/porezi/v_poreza24.asp?id=b02d1

Izvor: http://www.mojauprava.hr/portal/dp.nsf//mojaUprava?OpenForm&r=

porez_na_dohodak.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)