porez_na_dobit_-_utvrdivanje_godisnjeg_poreza_godisnja_porezna_prijava_na_dohodak_i_provedba_postupka_utvrdivanja_godisnjeg_poreza_na_dohodak_i_prirez_poreza_na_dohodak_za_2017._godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2017. godinu

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=19629

porez_na_dobit_-_utvrdivanje_godisnjeg_poreza_godisnja_porezna_prijava_na_dohodak_i_provedba_postupka_utvrdivanja_godisnjeg_poreza_na_dohodak_i_prirez_poreza_na_dohodak_za_2017._godinu.txt · Last modified: 2018/08/22 07:01 by gasparovic