User Tools

Site Tools


poduzetnicki_impuls_-_plan_poticanja_poduzetnistva_i_obrta_za_2012._godinu_26.06.2012

Poduzetnički impuls - plan poticanja poduzetništva i obrta za 2012. godinu 26.06.2012.

Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je tri ciklusa natječaja za 24 projekta poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Rok za prijavu na natječaje u okviru Poduzetničkog impulsa za 2012. godinu je završen (28.05.2012) osim za projekte “Jačanje međunarodne konkurentnosti”za 2012, godinu i “Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo” za 2012. godinu koji su otvoreni do iskorištenja sredstava .

Za razliku od dosadašnjih natječaja osnovne promjene odnose se na:

o Troškovi se ne priznaju retrogradno kao do sada, već samo po ponudama ,predračunima, predugovorima za buduća ulaganja.

o Isplata dodijeljenjih potpora se vrši u dva dijela i to: 60% nakon potpisa ugovora i 40% nakon dostave konačnog Izvješća koje mora biti u roku najmanje 60 dana od dana primitka prvog dijela potpore, te se kao dokaz da su sredstva utrošena namjenski prilažu računi i izvodi sa žiro računa

o Kao dokaz o izvršenom plaćanju ne priznaju se kompenzacije, ugovor o leasingu, te nalog za plaćanje nije prihvatljiv kao dokaz o izvršenom plaćanju.

Financiraju se buduće investicije i aktivnosti. PDV nije prihvatljiv trošak. Prilikom pravdanja troškova korisnik je dužan opravdati prihvatljive troškove iz predloženog proračuna u !00%-tnom iznosu uključiv PDV. Pri tome vlastiti financijski doprinos korisnika potpore mora biti iz vlastitih ili drugih izvora financiranja a koji ne sadrže bilo koji oblik državne potpore.

Tko se može prijaviti ?

o mala i srednja trgovačka društva, obrti i zadruge , osim onih koji se bave poljoprivredom ili ribarstvom definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br.63/2007)

o poduzetničke potporne institucije (razvojne agencije, poduzetnički centri, poduzetnički inkubatori, tehnološki parkovi),

asocijacije gospodarskih subjekata (komore, zadruge i sl.)

Da bi imali pravo na korištenje bespovratnih sredstava državne potpore prijavitelji moraju ispuniti uvjete definirane pojedinim projektom. Opće je pravilo da poduzetnik mora: imati pozitivno poslovanje, određeni broj zaposlenih na neodređeno vrijeme, izmirene obveze prema državi i zaposlenicima, biti u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (de minimis pravila:-ukupni iznos primljenih potpora u posljednje 3 financijske godine ne smije biti veći od 200.000 EUR).

O pravu nastupa u nekim projektima odlučuje djelatnost poduzetnika, vrijednost izvoza, te porast poslovanja u prethodnom razdoblju, primjerice Projekt “Gazele” 2012.

Poslovni subjekt-gazela prema ovom Projektu je obrt, trgovačko društvo i zadruge, koji

Ø posluje najmanje tri pune kalendarske godine (registriran do 01.siječnja 2009)

Ø ima ostvaren prihod u 2011.godini za najmanje 30% veći od prihoda u 2009. godini

Ø povećava broj zaposlenih u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja

Ø ostvaruje prihode od izvoza u svim godinama navedenog trogodišnjeg razdoblja

Na nekim projektima uvjet je vlasništvo subjekta malog gospodarstva . Tako Projekt „Žena poduzetnica“ mora biti u većinskom (51% i više) u privatnom vlasništvu žena državljanki RH, Projekt „Mladi u poduzetništvu“ u vlasništvu mladih (u dobi do 30 godina), Projekt „Socijalno poduzetništvo“u vlasništvu osoba s invaliditetom, Projekt „Poduzetnik početnik“ u vlasništvu početnika (do 3 godine poslovanja).

Sektori prihvatljivi za financiranje:

Da bi bili prihvatljivi, poduzetnici moraju biti registrirani prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 – („Narodne novine“ 58/07 i 72/07) u sektoru industrije, informatički sektor, tehničko ispitivanje i analize.

Projekt Gazela:

o područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32

o područje F (Građevinska industrija) odjeljak 43 skupina 43.2 i 43.3

o područje J ( Informacije i komunikacije ) odjeljak 62

Projekt Nove tehnologije

o područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32

o područje E (Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom, te djelatnosti sanacije okoliša) odjeljak 37-39

o područje J (Informacije i komunikacije) odjeljak 62

o područje M (stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) odjeljak 71.2. tehničko ispitivanje i analiza

Projekt Jačanje međunarodne konkurentnosti

o područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32

o područje F (Građevinska industrija)

o područje J (Informacije i komunikacije) odjeljak 62

Projekt Pozicioniranjem na tržištu do uspjeha

o područje C (Prerađivačka industrija) odjeljak od 10 do 32

o područje F (Građevinska industrija)

o područje J (Informacije i komunikacije) odjeljak 62

Koja je visina potpore? Visina i intenzitet potpore su različiti ovisno je o sektoru, ciljnoj skupini i aktivnosti koja se projektom provodi. Visina potpore kreće se u iznosu od min. 5.000 kn do max. 700.000 kn. Intenzitet potpore je 50% 85% i 100%.

Što se potiče ?

Financiraju se kvalitetni poduzetnički projekti, ulaganja u poduzetničko obrazovanje, nabavku opreme , izlaganje na sajmovima, marketing, uvođenje i stjecanje normi, certificiranje, te druge namjene definirane pojedinim projektima.

Potpore se odobravaju perspektivnim poduzetnicima s potencijalom rasta i poduzetnicima ciljnih skupina (žene, mladi, početnici, osobe s invaliditetom i sl.), ali i institucijama čija je primarna ili posredna uloga razvoj poduzetništva (regionalne razvojne agencije, poduzetnički centri, tehnološki parkovi, komore, zadruge i sl.).

Natječajnu dokumentaciju možete pronaći na mrežnoj stranici Ministarstva poduzetništva i obrta.www.minpo.hr. O statusu svojih prijava informaciju prijavitelji mogu dobiti na sljedećem linku http://poticaji.minpo.hr/ (pretraživanjem po OIB-u).

Za dodatne informacije možete kontaktirati autore ovog teksta: mob. 091-5367 632, 092-1246 075 ili na e-mail: info@db-konzalting.com.hr

Izvor:http://ekonos.hr/clanci.php?grupa=6&clanak=187

poduzetnicki_impuls_-_plan_poticanja_poduzetnistva_i_obrta_za_2012._godinu_26.06.2012.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)