User Tools

Site Tools


placanje_stranom_gotovinom_u_republici_hrvatskoj

Plaćanje stranom gotovinom u Republici Hrvatskoj

U Republici Hrvatskoj stranom se gotovinom plaća isključivo na način koji je dopušten Odlukom Hrvatske narodne banke (HNB). Svako poslovanje stranom gotovinom koje nije izričito definirano u Odluci HNB je zabranjeno i kažnjivo.

Načelno se stranom gotovinom može obavljati plaćanje između rezidenta i nerezidenta.

Rezidenti su: pravne osobe i trgovac pojedinac sa sjedištem u RH; obrtnik i druga fizička osoba sa prebivalištem u RH, a koji obavlja samostalno gospodarsku djelatnost; te podružnica stranog trgovačkog društva i trgovca pojedinca.

Nerezidenti su sve one osobe koje nisu rezidenti prema odredbama Zakona o deviznom poslovanju.

Plaćanje stranom gotovinom je ograničeno, a ograničenje može biti u svoti kojom se plaća i u osobama koje posluju stranom gotovinom.

Zakonom o deviznom poslovanju (NN 96/03. – 150/08.) i Odlukom o načinu i uvjetima po kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u gotovini u kunama, stranoj gotovini i čekovima (NN 54/06. i 132/08.) uređeno je kako i kada rezidenti mogu primiti ili dati stranu gotovinu nerezidentima.

Nebitno je jesu li takva primanja ili davanja strane gotovine obavljeni u RH ili izvan nje.

Strana gotovina se može koristiti bez odobrenja ili uz odobrenje HNB-a.

Bez odobrenja HNB može se plaćati do određene svote i za određene namjene. Tako npr. rezident može mjesečno u stranoj gotovini i čekovima iz inozemstva naplatiti izvoz robe i usluga vrijednosti do 25.000,00 € te u inozemstvo može platiti za uvoz dobara i usluga u vrijednosti do 3.000,00 €.

Za navedeni promet strane gotovine kod uvoza ili izvoza robe treba postojati jedinstvena carinska deklaracija (JCD) u kojoj neizostavno treba biti napomena za izvoz da je roba prešla carinsku crtu.

Osim navedenog bez odobrenja HNB-a u stranoj gotovini mogu se naplatiti ugostiteljsko-turističke usluge (noćenje, pansion, polupansion i usluga prijevoza). Ostale usluge se ne mogu bez ograničenja naplatiti u stranoj valuti, kao npr. usluge zračnih luka, morskih luka, autocesta, prodaja goriva itd.

Sa odobrenjem HNB-a može se obaviti plaćanje i naplata u stranim sredstvima i čekovima i to isključivo ako se naplata ili plaćanje u poslovnima sa nerezidentom ne može obaviti bezgotovinskim putem ili ako se zbog prirode posla takva naplata može obaviti jedino u stranoj valuti ili čekovima.

HNB daje odobrenje pojedinačno za svaku naplatu ili plaćanje, a može se dati i za određenu svoti i određeno razdoblje, s napomenom da to razdoblje ne može biti dulje od jedne godine.

Nakon naplate strane gotovine ili čekova u skladu s Odlukom o stranoj gotovini, rezident ima obvezu istu položiti na svoj račun u banci. Iznimka od polaganja novca na račun odnosi se na fizičke osobe koje samostalnim radom obavljaju registriranu djelatnost npr. turističku djelatnost.

Ova iznimka ne uključuje obrtnike jer su obrtnici sukladno Zakonu o deviznom poslovanju obvezni polagati gotovinu na svoj račun isto kao što to moraju rezidentna trgovačka društva. Rok uplate strane gotovine i čekova na račun je tri dana od dana naplate.

Strana gotovina može se podizati sa računa za potrebe službenog puta u inozemstvo i za plaćanje uvoza roba ili usluga. Za potrebe službenog puta strana gotovina podiže se iz banke uz putni nalog i potvrdu banke – obrazac Nalog 14. Svote dnevnica za službeni put u inozemstvo su neoporezive porezom na dohodak do iznosa koji je utvrđen Odlukom o visini dnevnica za službeno putanje u inozemstvo (NN 8/06).

Podignuta strana gotovina iz banke, za potrebe službenog puta, polaže se u deviznu blagajnu. Pri tome treba voditi računa o blagajničkom maksimumu. Blagajnički maksimum definiran je kao tromjesečni prosjek sredstava u deviznoj blagajni. Najviša svota stranog novca koji se u deviznoj blagajni smije držati za potrebe službenog puta je 1.500,00 €.

U deviznoj blagajni strana se gotovina osim za potrebe službenog puta može držati i za vraćanje ostatka novca kupcu. Ako se rezident bavi djelatnostima gdje je predviđeno vraćanje ostatka stranog novca kupcima, u tom slučaju u njegovoj deviznoj blagajni prosječna dnevna svota u tromjesečnom razdoblju može biti 3.000,00 €.

Izvor: http://www.orkis.hr/placanje-stranom-gotovinom-u-republici-hrvatskoj-119.aspx

placanje_stranom_gotovinom_u_republici_hrvatskoj.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)