User Tools

Site Tools


placanje_i_naplata_u_stranoj_gotovini

Plaćanje i naplata u stranoj gotovini

  • Stranom se gotovinom u RH posluje samo ograničeno. Posluje se samo na način dopušten posebnom odlukom HNB-a. Svako je drugo poslovanje stranom gotovinom kažnjivo
  • Za službena putovanja stranu gotovinu možete držati i kod sebe: u deviznoj blagajni! No, oprez! Postoji devizni blagaj-nički maksimum!
  • Stranu gotovini, ako niste “običi+na”fizička osoba, ne smijete kupiti kod ovlaštenog mjenjača!
  • Svota dnevnica, pa i neoporezivih, ne mora se isplatiti samo u posebnom odlukom utvrđenoj valuti
  • Izvoz robe/usluga može se, uz osiguranje posebnih dokaza, naplatiti do 25.000,00 eura u jednom mjesecu. Naplaćena se svota mora položiti u poslovnu banku
    • Uvoz robe/usluga može se do 3.000,00 eura platiti u stranoj gotovini. No, ne treba zaboraviti da je u vezi s ovim pravom propisana posebna procedura

(RRIF 8/2009, str. 103)

placanje_i_naplata_u_stranoj_gotovini.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)