User Tools

Site Tools


placanja_u_gotovini

Plaćanja u gotovini

www.actarius.hr

info@actarius.hr

Poduzetnici i druge osobe račun za kupljenu robu ili usluge, kao i druge primitke obrtnicima moraju platiti na njihov žiro račun Od 1. siječnja 2018. godine na snazi je novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma koji je definirao nova pravila igre vezano za obavljanje plaćanja u gotovom novcu.

Najveća novost je dodatno snižavanje praga do kojeg se u Republici Hrvatskoj mogu obavljati plaćanja i naplate u gotovom novcu pa tako pravne i fizičke osobe, bile one rezidenti ili nerezidenti, koje obavljaju registriranu djelatnost u Republici Hrvatskoj ne smiju primiti naplatu ili obaviti plaćanje u gotovini u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj (čl. 55. st. 1. Zakona). Ograničenje vrijedi i u slučaju da se naplata ili plaćanje obavlja u više međusobno očigledno povezanih gotovinskih transakcija u vrijednosti od 75.000,00 kn i većoj. Svako plaćanje iznad prethodno navedenog praga, mora se provesti uplatom ili prijenosom na transakcijski račun za plaćanje otvorenom kod kreditne institucije. Navedeno ograničenje se ne primjenjuje na priređivače igara na sreću kao obveznike provedbe mjera iz čl. 9. st. 2. toč. 16. Zakona.

Postoje i iznimke. Naime, sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom i dalje postoji dodatno ograničenje prema kojemu obveznik fiskalizacije može plaćati gotovim novcem drugom obvezniku fiskalizacije za nabavu proizvoda i usluga do iznosa od 5.000,00 kn po jednom računu.

Nadalje, Zakon i Pravilnik o porezu na dohodak propisuju da se isplate primitaka koji se smatraju dohotkom obveznicima poreza na dohodak obavljaju na žiro račun kod banke. Dakle, poduzetnici i druge osobe račun za kupljenu robu ili usluge, kao i druge primitke obrtnicima moraju platiti na njihov žiro račun. Navedeno se ne primjenjuje kada plaćanje prema obrtu obavljaju građani.

Posebno je potrebno obratiti pozornost i na pravne ili fizičke osobe koje na računima u banci imaju evidentirane neizvršene obveze za plaćanje, čiji je redoslijed plaćanja propisan posebnim propisima (računi u blokadi). One, naime, ne smiju plaćati gotovinom ili zadržavati gotov novac u blagajni već sav primljeni gotov novac (utržak) moraju uplatiti na svoj žiro račun odmah, a najkasnije idući radni dan.

Kao dodatna zanimljivost ističe se i otkup otpada (a to nije povrat ambalaže uz naknadu od 0,50 kn/kom ili organizirane akcije zaštite okoliša) kod kojeg se postupak trgovanja na malo može obavljati gotovinom do iznosa od 1.638,00 kn mjesečno. Ako se prodajom otpada ostvari mjesečni prihod veći od polovine minimalne plaće za proteklu godinu (u 2017. minimalna plaća iznosila je 3.276,00 kn), isto se smatra obavljanjem djelatnosti trgovanja otpadom i takvo se plaćanje mora obaviti na žiro račun prodavatelja otpada.

Izvor: https://burza.com.hr/portal/placanja-u-gotovini/12327

placanja_u_gotovini.txt · Last modified: 2018/07/31 05:01 by gasparovic