User Tools

Site Tools


pdv_u_graditeljstvu

PDV u graditeljstvu

S kojim danom nastaje porezna obveza i koja porezna stopa je u primjeni kad se ovjere privremene ili okončane situacije u graditeljstvu, i ta pitanja su proizašla iz nedavnih izmjena Zakona o PDV-u.*

*Radi se izvedenim radovima u srpnju a za koje je nadzorni inženjer investitora ovjeru obavio u kolovozu 2009., koju poreznu stopu u ovom slučaju treba primijeniti?*

*Načelno vrijedi pravilo: porezna obveza nastaje istekom obračunskog razdoblja (formalno s posljednjim danom u mjesecu - tromjesečju) za sve isporuke koje su nastale u tom razdoblju. Ako se usluga obavlja kontinuirano, u dva obračunska razdoblja, trenutak porezne obveze veže se na svako obračunsko razdoblje (mjesec, tromjesečje), dakle ne čeka se njezin završetak, itd. No, postoje i iznimke.*

*U graditeljstvu je već više od 10 godina u primjeni jedno stajalište ministarstva financija koje trenutak nastanka porezne obveze određuje za dan ovjere privremene ili okončane situacije. Iz tog mišljenja proizlazi obveznopravni pristup koji definira prijelaz rizika, a to je dan kad investitor preuzima radove od izvođača radova. Prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju, osoba koja će potvrditi ispravnost izvedenih radova je nadzorni inženjer.*

*Prema tome, nastanak porezne obveze određuje i stopu koju treba primjeniti.*

*Sve ovjere radova (privremene ili okončane situacije) od strane nadzornih inženjera koje su obavjene s datumima u mjesecu kolovozu, fakturiraju se sa 23%, itd.*

*Ostale pojedinosti pročitajte i prilogu časopisa RRiF br. 8/09. str. 22. i dalje. V.B.

http://www.rrif.hr/PDV_u_graditeljstvu-345-vijest.html

pdv_u_graditeljstvu.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)