User Tools

Site Tools


pdv_obrasci_nakon_pristupanja_hrvatske_u_eu_29.05.2013

PDV obrasci nakon pristupanja Hrvatske u EU

Nakon ulaska Hrvatske (RH) u Europsku uniju (EU), što se očekuje 1.7. ove godine, porezni obveznici poreza na dodanu vrijednost (PDV), uz dosadašnje obrasce PDV-a, morati će predavati i još neke obrasce ovisno o tome koje transakcije budu obavljali u toku obračunskog razdoblja (u toku kalendarskog mjeseca).

Važno je napomenuti da se radi o prijedlozima obrazaca, ali isto tako je napomenuti da ne očekujemo značajne promjene. Naime, i Zakon o PDV-u je dan u obliku nacrta, ali se očekuje da će se prihvatiti gotovo u cijelosti.

Porezni obveznici će morati, nakon pristupa RH u EU podnositi sljedeće obrasce:

  • PDV
  • PDV-K
  • Zbirnu prijavu
  • Prijavu stjecanja
  • Prijavu stjecanja novih prijevoznih sredstava
  • Prijavu isporuke novih prijevoznih sredstava

U nastavku je istaknuto nekoliko najvažnijih detalja vezano za navedene obrasce.

PDV obrazac predavat će se na mjesečnoj bazi kao i do sada. Bitna razlika je da će se navedeni obrazac morati predavati do 20-tog u mjesecu, dok će se (eventualno) plaćanje vršiti do kraja istog mjeseca.

PDV-K obrazac se predaje na godišnjoj razini, a isti se mora predati do 28. veljače.

Zbirna prijava – Obrazac ZP – ispunjava se i predaje ukoliko u obračunskom razdoblju (kalendarski mjesec) postoje isporuke dobara i usluga u druge države članice EU. Zbirna prijava obuhvaća podatke po pojedinom stjecatelju (osobi kojoj se isporučuje dobro ili usluga) u zbirnom iznosu na mjesečnoj razini. Predaje se do 20-tog u mjesecu.

Prijava stjecanja – Obrazac PDV-S – porezni obveznik podnosi prijavu za stjecanje dobara i usluga od osoba iz drugih država članica EU, te se također podnosi do 20-tog u mjesecu.

Prijava stjecanja novih prijevoznih sredstava – Obrazac – Stjecanje NPS – Osoba koja stječe nova prijevozna sredstva unutar Europske unije podnosi prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava u roku od 10 dana od dana stjecanja novog prijevoznog sredstva u kojoj iskazuje sve podatke potrebne za obračun PDV-a. Bitno je napomenuti da navedenu prijavu ne podnosi porezni obveznik koji nova prijevozna sredstva koristi za daljnju prodaju.

Prijava isporuke novih prijevoznih sredstava – Obrazac – Isporuka NPS –Prilikom isporuke novog prijevoznog sredstva, podnosi se prijava za isporuke novih prijevoznih sredstava u roku od 10 dana od dana isporuke novog prijevoznog sredstva u kojoj iskazuje vrijednost isporuke.

Pristupanjem RH u EU i predajom obrazaca u okviru novog Zakona koji će tada stupiti na snagu, bit će veća mogućnost kontrole od strane poreznih tijela. Npr. u jednoj od poslovnih transakcija kupac prijavljuje stjecanje, a ako dobavljač nije prijavio isporuku, sustav kontrole neće biti zadovoljen i realno je za očekivati provjeru od strane Porezne uprave.

Actarius Grupa d.o.o.

info@actarius.hr

Izvor:http://www.cinotti.hr/pdv-obrasci-nakon-pristupanja-hrvatske-u-eu.aspx

pdv_obrasci_nakon_pristupanja_hrvatske_u_eu_29.05.2013.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)