User Tools

Site Tools


oznake_za_uplatu_doprinosa_u_2014-joppd


IBAN i poziv na broj za uplatu doprinosa od nesamostalnog rada

 • MIO I: 15% (konto 2420)

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68 8168- OIB- oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx)

(rrif-konto: 2420)


 • MIO II: 5% (konto 2421)

Uplatni račun: HR7610010051700036001

Model: HR68 2283- OIB- oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx) (rrif-konto: 2421)


 • Zdravstveno osiguranje : 13% (konto 2423)

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68 8486- OIB- oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx) (rrif-konto: 2423)


 • Ozljede na radu : 0,50% (konto 2424)

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68 8630- OIB- oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx) (rrif-konto: 2424)


 • Zapošljavanje : 1,7% (konto 2426)

Uplatni račun: HR1210010051863000160

Model: HR68 8753- OIB- oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx) (rrif-konto: 2426)


 • Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada :

Uplatni račun: IBAN grada /općine prema prebivalištu radnika

Model: HR68 1880- OIB- oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx) (rrif-konto: 2410/2411)
IBAN i poziv na broj primatelja-isplata poduzetničke plaće

MIO I. stup.

 • IBAN primatelja: HR1210010051863000160
 • Model i poziv na broj: HR68 8184-OIB(isplatitelja doprinsoa)-Oznaka izvješća JOPPD-a (GGXXX)

(rrif-konto: 2420)


MIO II. stup.

 • IBAN primatelja: HR7610010051700036001
 • Model i poziv na broj: HR 68 2305-OIB(isplatitelja doprinosa)-Oznaka izvješća JOPPD-a (GGXXX)

(rrif-konto: 2421)


Zdravstveno osigurane

 • IBAN primatelja: HR 1210010051863000160
 • Model i poziv an broj: HR 68 8494-OIB (isplatitelja doprinosa)-Oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx)

(rrif-konto: 2423)


Doprinos za zaštitu zdravlja na radu

 • IBAN primatelja: HR1210010051863000160
 • Model i poziv na broj: HR68 8648 - OIB (isplatitelja doprinsoa)-Oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx)

(rrif-konto: 2424)


Doprinos za zapošljavanje:

 • IBAN primatelja: HR1210010051863000160
 • Model i poziv na broj: HR68 8788 - OIB (isplatitelja doprinsoa)-Oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx)

(rrif-konto: 2426)


Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada:

 • Uplatni račun: IBAN grada /općine prema prebivalištu primatelja
 • Model: HR68 1880- OIB- oznaka izvješća JOPPD-a (GGxxx)

(rrif-konto: 2410/2411)Isplata drugog dohotka

MIO I.stup.:

 • IBAN primatelja: HR121001005186300010
 • Model i poziv na primatelja: HR68 8176-OIB(isplatitelja)-oznaka JOPPD-a (GGXXX)

MIO II. stup.:

 • IBAN primatelja: HR7610010051700036001
 • Model i poziv na primatelja: HR 68 2291-OIB(isplatitelja)-oznaka izvješća JOPPD-a (GGXXX)

Zdravstveno osiguranje:

 • IBAN primatelja: HR121001005186300010
 • Model i poziv na primatelja: HR 68 8540-OIB(isplatitelja)-oznaka izvješća JOPPD-a (GGXXX)

Porez i prirez na dohodak po osnovi primitaka se utvrđuje drugi dohodak (djelatnost članova uprave, autorske naknade/umjetničke autorske naknade, ugovor o djelu i drugo)

 • IBAN primatelja: IBAN grada/općine prema prebivalištu primatelja drugog dohotka
 • Model i poziv na broj: HR68 1945-OIB(isplatitelja)-oznaka izvješća JOPPD-a (GGXXX)Isplata ostalih vrsta dohodak

Porez i prirez na dohodak po osnovi dohodak od kapitala (dohodak od dividendi, dohodak od izuzimanja, dohodak od kamata, dohodak od dodjele opcijskih dionica)

 • IBAN primatelja: IBAN grada/općine prema prebivalištu primatelja drugog dohotka.
 • Model i poziv na broj: HR68 1910-OIB (isplatitelja porez, tj. obveznik uplate poreza).
oznake_za_uplatu_doprinosa_u_2014-joppd.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)