User Tools

Site Tools


otvaranje_poduzeca_28.04.2014

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

info@actarius.hr


Otvaranje poduzeća

Korak 1: ime društva

Društvo mora dobiti ime. Tvrtka je ime pod kojim društvo posluje i mora biti različito od postojećih imena tvrtka. Pripremite alternativna imena ukoliko je željeno već zauzeto. Pri provjeri imena možete koristiti portalom sudreg.pravosudje.hr.https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1

Korak 2: javni bilježnik

Prijavu za upis u sudski registar i neke njezine priloge potrebno je ovjeriti kod javnog bilježnika. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem u HITRO.hr ured. Popis javnih bilježnika http://www.hjk.hr/Default.aspx?tabid=66

Korak 3: prijava

Prijavu za upis u sudski registar predajte u uredu HITRO.hr. http://www.hitro.hr/Default.aspx?sec=29 . U uredu HITRO.hr dobit ćete i ispuniti RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku.

Korak 4: uplata pristojbi

Uplate sudskih pristojbi i osnivačkog pologa možete izvršiti u FINA-inim poslovnicama. Nakon izvršenih uplata, Trgovački sud će u roku 24 sata izvršiti upis društva u Sudski registar, te elektroničkim putem dostaviti u HITRO.hr ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

Korak 5: preuzimanje dokumentacije

Rješenje o upisu u sudski registar i Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti s upisanim matičnim brojem preuzet ćete na šalteru servisa HITRO.hr.

Korak 6: izrada pečata

Po preuzimanju dokumentacije potrebno je izraditi pečat

Korak 7: banka

Trebate otvoriti račun u banci kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva.

Korak 8: porezna uprava

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Korak 9: mirovinsko i zdravstveno

Tvrtku prvo treba prijaviti u mirovinsko, pa potom u zdravstveno. Tek nakon prijave tvrtka može početi zapošljavati radnike.

Izvor:http://www.raza.hr/Poduzetnicki-vodici/Otvaranje-poduzeca

otvaranje_poduzeca_28.04.2014.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)