User Tools

Site Tools


otpis_dospjelog_poreznog_dugovanja_zbog_nenaplativosti

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Otpis dospjelog poreznog dugovanja zbog nenaplativosti

porezni_dug1305284262_s.jpeg

Na temelju čl. 3.st.7. Zakona o poreznoj upravi (Nar. nov. br. 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10) te čl. 124. Općeg poreznog zakona (Nar. nov. br. 147/08 i 18/11 dalje OPZ), Porezna uprava pored ostalih, obavlja upravne i druge stručne poslove što se odnose na naplatu i ovrhu radi naplate poreza, obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje te zapošljavanje, kao i drugih javnih davanja prema zahtjevima drugih tijela državne uprave i sudova sukladno posebnim zakonima – sudskih, upravnih javnobilježničkih i carinskih pristojbi, novčanih kazni, troškova prekršajnog i carinskog postupka, naknada za koncesije, i sl. od poreznih dužnika - pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost te građana.

Postupci u provođenju ovršnih i drugih radnji koje obavljaju službenici Porezne uprave radi prisilne naplate poreznog duga, uz izmijenjene odredbe OPZ-a u 2011. godini obavljaju se sukladno:

- Novoj Uputi Ministarstva financija o odgodi naplate poreznog duga i obročnoj otplati od 03. listopada 2011. pod brojem Kl: 410-01/10-01/2159; Ur. br: 513-07-21-06/10-1,

- Novom Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov. br. 91/10) prema kojem od 1. siječnja 2011. ovrhu obavlja Financijska agencija umjesto poslovne banke,

- Metodologiji rada u ovršnom postupku, koju je radi jedinstvenog postupanja 11. veljače 2011. donijelo Ministarstvo financija pod brojem Kl: 410-01/11-01/354, Ur. br: 513-07-21-06/11-01, te

- Novim Ovršnim zakonom (Nar. nov. br. 139/10), Zakonom o doprinosima (Nar. nov. br. 84/08 do 94/09) te Zakonom o općem upravnom postupku (Nar. nov. br. 47/09) kao posebnim zakonima kojima su uređeni pojedini segmenti ovršnog postupka.

U ovršnom postupku porezno tijelo kao ovrhovoditelj, prisilno naplaćuje porezni dug na temelju ovršne i vjerodostojne isprave i to donošenjem rješenja po službenoj dužnosti, protiv poreznog dužnika – ovršenika odnosno fizičke i pravne osobe te građana koji nisu dobrovoljno platili porezni dug u zakonski određenom roku, a to nisu učinili ni naknadno, po primitku opomene.

Provođenjem postupka ovrhe porez se prisilno naplaćuje iz ukupne imovine poreznog dužnika, osim nepljenjivih tražbina i pokretnina koje se ne mogu plijeniti. Međutim, iako se ovrha provodi nad imovinom ovršenika, sukladno čl. 30. OPZ-a, Porezno tijelo može porezni dug namiriti i iz imovine poreznog jamca koji odgovara za dug ako ga u zakonom utvrđenom roku nije platio porezni dužnik.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/otpis-dospjelog-poreznog-dugovanja-zbog-nenaplativosti-uniqueidRCViWTptZHJ3hZAWP4cu4j0kt062gRt_/

otpis_dospjelog_poreznog_dugovanja_zbog_nenaplativosti.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)