User Tools

Site Tools


otkazni_rok_i_godisnji_odmor

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Otkazni rok i godišnji odmor

otkazni_roook.jpg

Zaposlen sam više od devet godina u jednoj tvrtki te sam 20. svibnja dobio otkaz ugovora o radu. Pritom su naveli da imam pravo na samo deset dana novoga godišnjeg odmora te sam dužan dolaziti na posao za vrijeme otkaznog roka, do 01.08.2011. Pitanje prvo je imam li pravo na cijeli godišnji odmor pošto mi otkazni rok traje do prvog kolovoza? Drugo pitanje je vezano za potpis na otkazu ugovora o radu. Članovi uprave u firmi su strani državljani, te je jedan od članova i potpisao otkaz ugovora ali se nakon inspekcije rada ustanovilo da niti jedan član uprave nema radnu dozvolu. Da li je onda potpisan ugovor o otkazu važeći ili ne?

Točka 3., stavak 1., članka 59. Zakona o radu, određuje da radnik ima pravo na jednu dvanaestinu godišnjeg odmora za svaki mjesec rada ako radni odnos prestaje prije 1. srpnja. Sukladno tome, ako bi radni odnos prestao nakon 1. srpnja, radnik ima pravo na puni godišnji odmor. Ako Vam je otkaz ugovora o radu uručen 20. svibnja, a posljednji dan otkaznog roka teče do 1. kolovoza, tada se prestankom rada smatra posljednji dan otkaznog roka, tj. 1. kolovoza, stoga ste za 2011. godinu kod poslodavca stekli puni godišnji odmor.

Poslodavac Vam je stoga dužan omogućiti ili korištenje godišnjeg odmora do isteka otkaznog roka (no pri tome treba pripaziti da otkazni rok ne teče za vrijeme trajanja godišnjeg odmora) ili isplatiti naknadu za neiskorišteni godišnji odmor.

Samu odluku o otkazu ugovora o potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje poslodavca ili osobe koje osobe ovlaštene za zastupanje poslodavca posebno ovlaste. U Vašem slučaju su to članovi uprave, koji su ujedno stranci. Da bi postali te obavljali funkciju članova uprave, stranci ne moraju posjedovati radnu dozvolu ili potvrdu o radu bez radne dozvole, te su sve njihove odluke valjane (ako su u skladu sa statutom društva).

Sama činjenica da su članovi uprave boravili i radili u Republici Hrvatskoj bez valjanih radnih i dozvola privremenog boravka, ne utječe na valjanost njihovih odluka kao članova uprave u ime društva tj. poslodavca.

Izvor:http://www.moj-posao.net/Savjet/70544/Pravnik-odgovara-Otkazni-rok-i-godisnji-odmor/12/

otkazni_rok_i_godisnji_odmor.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)