User Tools

Site Tools


otkazni_rok_i_bolovanje

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Otkazni rok i bolovanje

otkaz_bolno_b.jpg

Otkazni rok počinje teći danom dostave odluke o otkazu ugovora o radu poslodavca ili radnika te ne teče za vrijeme trudnoće, korištenja bolovanja, godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, itd., odnosno iz svih slučajeva navedenih u čl. 113. Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11). Međutim, nerijetko se događa u praksi da poslodavac radnika oslobodi rada za vrijeme otkaznog roka te radniku prizna sva prava iz radnog odnosa za vrijeme otkaznog roka.

Jedino u tom slučaju, kada je poslodavac oslobodio radnika rada za vrijeme otkaznog roka, privremena nesposobnost za rad (otvaranje bolovanja) radnika nema učinka jer bolovanje ima veze s radom, a ovdje je riječ o slučaju kada je radnik u radnom odnosu kod poslodavca do isteka otkaznog roka bez obveze rada. Ukratko, ako radnik nema obvezu rada kod poslodavca, bolovanje nema učinka. Iako Zakon o radu takav slučaj ne spominje, navedeno ima uporište u novijoj sudskoj praksi.

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pravni-savjeti-199987.aspx

otkazni_rok_i_bolovanje.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)