User Tools

Site Tools


otkaz_ugovora_o_radu_sklopljenog_na_odredeno_vrijeme

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme

otkazni_roook.jpg

Člankom 110. Zakona o radu (Narodne novine br. 149/09, 61/11) propisano je kako se ugovor o radu na određeno vrijeme može redovito otkazati samo ako je takva mogućnost otkazivanja predviđena ugovorom.

Navedeno se odnosi na sljedeće vrste otkaza: poslovno uvjetovani, koji poslodavac može dati radniku ako za to ima opravdan razlog u slučajevima prestanka potrebe za obavljanjem gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga; osobno uvjetovani, koji poslodavac može dati radniku ako za to ima opravdan razlog u slučajevima kada radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti; uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika, koji poslodavac može dati radniku ako za to ima opravdan razlog u slučajevima kada radnik krši obveze iz radnog odnosa.

Ako su ispunjeni uvjeti i poslodavac otkazuje ugovor o radu na određeno vrijeme, obvezan je poštovati sve obveze koje su propisane za otkazivanje ugovora o radu na neodređeno: odredbe o otkazu, otkaznim rokovima, otpremnini, godišnjem odmoru, suodlučivanju (radničko vijeće).

Izvor: http://www.poslovni.hr/vijesti/pravni-savjeti-201124.aspx

otkaz_ugovora_o_radu_sklopljenog_na_odredeno_vrijeme.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)